TIN NỔI BẬT

Thông báo đưa vào hoạt động tuyến buýt: Vũng Thùng - Công viên 29/3 - CV Biển Đông (tuyến TMF) và điều chỉnh hành trình chạy xe 05 tuyến buýt trợ giá

Thứ năm, 24 Tháng mười 2019 16:57 PDF.  Array In Array  Email

   Thực hiện chủ trương của UBND thành phố Đà Nẵng tại Công văn số 6891/UBND-SGTVT ngày 10/10/2019; Trong đó UBND thành phố cho phép:
Bắt đầu từ ngày 01/11/2019, đưa vào hoạt động tuyến buýt: Vũng Thùng - Công viên 29/3 - Công viên Biển Đông (tuyến TMF); đồng thời tiến hành thực hiện điều chỉnh hành trình chạy xe 05 tuyến buýt hiện trạng, gồm tuyến buýt số 05, 07, 08, 1112.


   (Hành trình chạy xe tuyến buýt TMF và 05 tuyến buýt điều chỉnh theo file đính kèm cuối bài viết).


   Nhằm để nhân dân được biết và tham gia sử dụng dịch vụ xe buýt trợ giá của thành phố Đà Nẵng, Sở Giao thông vận tải đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông, các cơ quan báo, đài hỗ trợ tuyên truyền, thông báo về thời gian đưa vào hoạt động tuyến buýt trợ giá: Vũng Thùng - Công viên 29/3 - Công viên Biển Đông (tuyến TMF); hành trình chạy xe điều chỉnh của 05 tuyến buýt trợ giá nói trên.

P.QLVT

ATTACHMENTS TITLE
DOWNLOAD THIS FILE (CV 4668 dang tin dieu chinh 05 tuyen (1).pdf)CV 4668 dang tin dieu chinh 05 tuyen (1).pdf[Công văn 4668 ngày 22-10-2019]323 Kb
DOWNLOAD THIS FILE (HÀNH TRÌNH CHẠY XE TUYẾN TMF VÀ 5 TUYẾN ĐIỀU CHỈNH.pdf)HÀNH TRÌNH CHẠY XE TUYẾN TMF VÀ 5 TUYẾN ĐIỀU CHỈNH.pdf[Hành trình chạy xe tuyến Buýt TMF và 05 tuyến điều chỉnh]412 Kb

CÁC BÀI VIẾT KHÁC:

LogoDoiThoai.6.9.2019

huong dan di chuyen tra cuu thong tin xe buyt da nang

Baner DatLichHenTrucTuyen

Banner HienKeXayDungThanhPhoThongMinh

Banner TraCuuDuLieuTuMayXepHangTuDong

homthu

button khaosat  

Video clip

tiep cong dan

baochi

tracuu

Banner 1Cua

  bannerTuyenTruyenDKTaiKhoanCongDan