TIN NỔI BẬT

Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác xây dựng Hệ thống giao thông minh với VNPT Đà Nẵng

Thứ sáu, 16 Tháng tám 2019 14:25 PDF.  Array In Array  Email

  Với mục tiêu cụ thể hóa các nội dung nhiệm vụ, giải pháp, xác định lộ trình, phân công trách nhiệm các cơ quan, đơn vị có liên quan để thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 07-NQ/TU ngày 16/4/2019 của Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng và Quyết định số 3481/QĐ-UBND ngày 08/8/2019 của UBND thành phố Đà Nẵng ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/TU về phát triển hạ tầng công nghệ thông tin và truyền thông tiếp cận xu hướng Cách mạng Công nghiệp 4.0 trên địa bàn thành phố.


    Trên cơ sở Thỏa thuận hợp tác về triển khai xây dựng thành phố Thông minh giai đoạn 2018-2020 được ký kết vào ngày 06/8/2018 giữa UBND thành phố Đà Nẵng và Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam VNPT; Quyết định số 6439/QĐ-UBND ngày 29/12/2018 của UBND thành phố về việc ban hành Đề án Xây dựng thành phố thông minh tại thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2018-2025, định hướng đến năm 2030 và Quyết định số 1950/QĐ-UBND ngày 03/5/2019 của UBND thành phố về Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án trong năm 2019 và năm 2020.


    Ngày 15/8/2019, Sở GTVT thành phố Đà Nẵng và Viễn thông Đà Nẵng thuộc Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam đã tổ chức lễ ký kết “Thỏa thuận hợp tác về ứng dụng công nghệ thông tin, viễn thông và tự động hóa trong xây dựng hệ thống giao thông thông minh tại thành phố Đà Nẵng”, thỏa thuận này sẽ là tiền đề cho công tác tổ chức, triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ mà UBND thành phố giao cho Sở Giao thông vận tải cũng như hướng tới sự phát triển hệ thống quản lý giao thông thông minh hiện đại, bền vững.

 

AnhKyKetVNPT 2
Đồng chí Lê Văn Trung - Thành ủy viên, Giám đốc Sở GTVT phát biểu chào mừng lễ ký kết

 


    Tại buổi lễ ký kết, đồng chí Lê Văn Trung, Thành ủy viên, Giám đốc Sở Giao thông vận tải đã nhấn mạnh các nội dung sẽ được cụ thể hóa sau khi ký kết Thỏa thuận hợp tác với VNPT Đà Nẵng như sau:


    Một là, Xây dựng và triển khai các chương trình, dự án theo Quyết định số 1950/QĐ-UBND ngày 15/3/2019 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Xây dựng thành phố thông minh thành phố Đà Nẵng, giai đoạn 2018-2025, định hướng đến 2030”.


  Hai là, Xây dựng và triển khai các giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT), Viễn thông và tự động hóa đáp ứng mục tiêu hoàn thiện hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu ngành Giao thông vận tải, từng bước xây dựng Hệ thống giao thông thông minh tại thành phố Đà Nẵng.


  Ba là, Nghiên cứu các giải pháp giao thông thông minh, các giải pháp điều hành, quản lý nhà nước thông minh góp phần chuyển đổi số trong lĩnh vực giao thông vận tải tại thành phố Đà Nẵng nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống người dân cũng như năng lực quản lý nhà nước trên lĩnh vực giao thông, góp phần đưa giao thông thông minh trở thành một nội dung mũi nhọn, đột phá trong xây dựng Thành phố thông minh.

 

AnhKyKetVNPT 2
AnhKyKetVNPT 2
Hình ảnh ký kết

  Các nội dung của thỏa thuận hợp tác được thực hiện trên cơ sở kế thừa, kết nối các cơ sở dữ liệu, hệ thống công nghệ thông tin đã có nhằm tiến đến mục tiêu hoàn thiện, phát triển và thống nhất quản lý, hướng đến xây dựng thành công Hệ thống giao thông thông minh, trở thành trụ cột vững chắc trong quá trình xây dựng thành phố thông minh, góp phần nâng cao chất lượng quản lý với xu hướng phát triển của ngành và thành phố.


VPS


CÁC BÀI VIẾT KHÁC:

LogoDoiThoai.6.9.2019

huong dan di chuyen tra cuu thong tin xe buyt da nang

Baner DatLichHenTrucTuyen

Banner HienKeXayDungThanhPhoThongMinh

Banner TraCuuDuLieuTuMayXepHangTuDong

homthu

button khaosat  

Video clip

tiep cong dan

baochi

tracuu

Banner 1Cua

  bannerTuyenTruyenDKTaiKhoanCongDan