TIN NỔI BẬT

Phương án chạy xe buýt phục vụ Tết Kỷ Hợi 2019 của các tuyến xe buýt trợ giá

Thứ năm, 31 Tháng giêng 2019 13:52 PDF.  Array In Array  Email

   Thực hiện chủ trương của UBND thành phố Đà Nẵng tại Công văn số 672/UBND-SGTVT ngày 31/01/2019 về việc liên quan đến phương án chạy xe phục vụ Tết Kỷ Hợi năm 2019 của các tuyến xe buýt trợ giá;


   Xét Công văn số 42/TTĐTH&VTCC-ĐĐ&GSVT ngày 17/01/2019 của Trung tâm Điều hành Đèn tín hiệu Giao thông và Vận tải công cộng về việc phê duyệt kế hoạch chạy xe của các tuyến xe buýt trợ giá trong dịp Tết Kỷ Hợi năm 2019; Kế hoạch số 67/CV-QA1 ngày 11/01/2019 của Công ty CP Công nghiệp Quảng An 1 về việc vận hành các tuyến xe buýt trợ giá dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019;


   Sở Giao thông vận tải thông báo điều chỉnh tam thời phương án chạy xe phục vụ Tết Nguyên đán Kỷ hợi 2019 của các tuyến xe buýt trợ giá ngày 04/02/2019 (30 Tết) và từ và từ ngày 05/02/2019 đến hết ngày 08/02/2019 (tức từ Mồng 1 đến hết Mồng 4 Tết ÂL) theo đề nghị của Trung tâm ĐHĐTHGT&VTCC tại Công văn số 42/TTĐTH&VTCC-ĐĐ&GSVT ngày 17/01/2019, cụ thể như sau:


   a) Ngày 04/02/2019 (30 Tết):


   - Thời gian mở tuyến: 05h30;


- Thời gian đóng tuyến: 16h00 (ngày bình thường là 21h00);


   - Số lượt xe trong ngày: 84 lượt/tuyến (ngày bình thường 120 lượt/tuyến);


   - Các chỉ tiêu khai thác khác thực hiện theo các Quyết định đã công bố.


   b) Từ ngày 05/02/2019 đến hết ngày 08/02/2019 (tức từ Mồng 01 đến hết Mùng 4 Tết ÂL):


   - Thời gian mở tuyến: 09h00 (ngày bình thường là 05h30);


   - Thời gian đóng tuyến: 16h15 (ngày bình thường là 21h00);


   - Số lượt xe trong ngày: 30 lượt/tuyến (ngày bình thường 120 lượt/tuyến);


   - Tần suất chạy xe: 30 phút (ngày bình thường là 10-20 phút);


   - Các chỉ tiêu khai thác khác thực hiện theo các Quyết định đã công bố.


   c) Từ ngày 09/02/2019 (Mùng 5 Tết ÂL): các tuyến xe buýt trợ giá hoạt động trở lại bình thường theo Biểu đồ chạy xe đã được phê duyệt.


P. QLVT


CÁC BÀI VIẾT KHÁC:

LogoDoiThoai.6.9.2019

huong dan di chuyen tra cuu thong tin xe buyt da nang

Baner DatLichHenTrucTuyen

Banner HienKeXayDungThanhPhoThongMinh

Banner TraCuuDuLieuTuMayXepHangTuDong

homthu

button khaosat  

Video clip

tiep cong dan

baochi

tracuu

Banner 1Cua

  bannerTuyenTruyenDKTaiKhoanCongDan