TIN NỔI BẬT

Các giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên trục đường Ngô Quyền - Ngũ Hành Sơn

Thứ sáu, 28 Tháng chín 2018 08:33 PDF.  Array In Array  Email

   Xét nội dung Công văn số 3805/SGTVT-QLKCHT ngày 17/9/2018 của Sở Giao thông vận tải về việc các giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên trục đường Ngô Quyền - Ngũ Hành Sơn; Chủ tịch UBND thành phố có ý kiến như sau:


   1. Về đầu tư bến sà lan và xây dựng phương án trung chuyển:


   Yêu cầu Công ty CP Cảng Đà Nẵng chỉ đạo đơn vị tư vấn khẩn trương tiến hành thực hiện khảo sát, thiết kế sơ bộ phương án theo vị trí bến Công ty đã chọn, gửi về Sở Giao thông vận tải trước ngày 30/9/2018 để tổng hợp, báo cáo UBND thành phố xem xét, quyết định.


   2. Về sắp xếp kế hoạch xếp dỡ, vận chuyển hàng hóa tại Cảng Đà Nẵng và mở rộng thời gian cấm xe sơmi rơmoóc, xe kéo rơmoóc lưu thông trên trục đường Ngô Quyền - Ngũ Hành Sơn:


   - Thống nhất chủ trương mở rộng thời gian phân luồng, điều tiết trên trục đường Ngô Quyền - Ngũ Hành Sơn theo đề xuất của Sở Giao thông vận tải tại Công văn số 3805/SGTVT-QLKCHT (đính kèm), cụ thể:


   - Cấm các loại xe sơmi rơmoóc, xe kéo rơmoóc lưu thông trên trục đường Ngô Quyền - Ngũ Hành Sơn trong thời gian từ 16h30 đến 20h00 (thay cho thời gian cấm từ 16h30 đến 18h30 hiện nay) nhằm đảm bảo ATGT trên trục đường Ngô Quyền - Ngũ Hành Sơn; trong đó thời gian triển khai thực hiện:


   a) Lắp đặt biển báo: hoàn thành trước ngày 30/9/2018.


   b) Thời gian tuyên truyền: từ nay đến ngày 15/10/2018.


   c) Thời gian bắt đầu xử lý vi phạm: từ ngày 16/10/2018.


   3. Về điều chỉnh phương án tổ chức giao thông trên trục đường Ngô Quyền - Ngũ Hành Sơn:


   Giao Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương và các đơn vị liên quan khẩn trương xây dựng phương án điều chỉnh tổ chức giao thông trên trục đường Ngô Quyền - Ngũ Hành Sơn và báo cáo, đề xuất UBND thành phố trong tháng 10/2018.


P. QLKCHTGT

ATTACHMENTS TITLE
DOWNLOAD THIS FILE (7453 - UBND thanh pho cam xe somi romoc duong Ngo Quyen - Ngu Hanh Son -  27-9-2)7453 - UBND thanh pho cam xe somi romoc duong Ngo Quyen - Ngu Hanh Son - 27-9-2[CV 7453-UBND TP cấm xe somi romoc đường Ngô Quyền - Ngũ Hành Sơn]398 Kb

CÁC BÀI VIẾT KHÁC:

LogoDoiThoai.16.5.2019

Baner DatLichHenTrucTuyen

Banner HienKeXayDungThanhPhoThongMinh

Banner TraCuuDuLieuTuMayXepHangTuDong

homthu

button khaosat  

Video clip

tiep cong dan

baochi

tracuu

Banner 1Cua

  bannerTuyenTruyenDKTaiKhoanCongDan