TIN NỔI BẬT

Thông báo TTHC lĩnh vực đường sắt, đăng kiểm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông vận tải

Thứ hai, 02 Tháng bảy 2018 15:54 PDF.  Array In Array  Email

   Ngày 08 tháng 6 năm 2018, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Quyết định số 1194/QĐ-BGTVT về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung, thay thế, bị bãi bỏ lĩnh vực đường sắt, đăng kiểm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông vận tải, cụ thể:


   1. Thủ tục hành chính mới ban hành: 01 thủ tục.


   2. Thủ tục hành chính sửa đổi bổ sung: 15 thủ tục.


   3. Thủ tục hành chính được thay thế: 06 thủ tục.


   4. Thủ tục hành chính bãi bỏ: 06 thủ tục.


   Danh mục thủ tục hành chính được đăng tải và cập nhật trên Trang thông tin điện tử của Bộ Giao thông vận tải (địa chỉ http://mt.gov.vn), Trang thông tin điện tử chuyên ngành Sở Giao thông vận tải (địa chỉ http://sgtvt.danang.gov.vn).


   Vậy, Sở Giao thông vận tải thành phố Đà Nẵng kính thông báo đến quý cơ quan, đơn vị, các tổ chức, cá nhân được biết.


VPS


CÁC BÀI VIẾT KHÁC:

LogoDoiThoai.5.3.2019

Baner DatLichHenTrucTuyen

Banner HienKeXayDungThanhPhoThongMinh

Banner TraCuuDuLieuTuMayXepHangTuDong

homthu

button khaosat  

Video clip

tiep cong dan

baochi

tracuu

Banner 1Cua

  bannerTuyenTruyenDKTaiKhoanCongDan