TIN NỔI BẬT

Báo cáo hoạt động ngành GTVT trong Quý I/2018 Từ ngày 01/01/2018 đến ngày 31/3/2018

Thứ hai, 23 Tháng tư 2018 17:12 PDF.  Array In Array  Email

   1. Kết quả xử lý vi phạm TTATGT theo chuyên đề trong Quý I/2018 – so sánh cùng kỳ năm 2017:

XEM TẠI ĐÂY

 

   2. Kết quả hoạt động kiểm định xe cơ giới trong Quý I/2018 – so sánh cùng kỳ năm 2017:

 

STT Nội dung kết quả Kết quả kiểm định trong Quý
Số liệu So sánh với cùng kỳ năm 2017 (+/- %)

1

Số lượt phương tiện đã kiểm định

Trong đó:

18.897 lượt +8,47%
+ Số lượt phương tiện đạt tiêu chuẩn 16.327 lượt +11,19%
(Phần trăm số lượt phương tiện đạt tiêu chuẩn) 85,82% -2.74%
+ Số lượt phương tiện không đạt chuẩn 2.570 lượt -6,47%
(Phần trăm số lượt phương tiện không đạt tiêu chuẩn) 14,18% -2,74%
2 Thu phí sử dụng đường bộ qua đầu phương tiện 44.503.621.000 đồng +8,6%


   3. Kết quả công tác ĐTSH, cấp đổi, thu hồi GPLX trong Quý I/2018 – so sánh cùng kỳ năm 2017:
 

STT Nội dung kết quả Kết quả trong Quý
Số liệu So sánh với cùng kỳ năm 2017 (+/- %)

1

 

Tổ chức đào tạo, sát hạch và cấp mới

Trong đó:

+ Số GPLX ô tô 3.411 +7,3%
+ Số GPLX mô tô 3.194 -2,44%
2 Số liệu cấp đổi GPLX
+ Số GPLX ô tô 1.923 +61,06%
+ Số GPLX mô tô 1.577 -57,50%


   4. Kết quả công tác quản lý VTHK đường thủy nội địa trong Quý I/2018 – so sánh cùng kỳ năm 2017:

 

STT Nội dung kết quả Kết quả trong Quý
Số liệu So sánh với cùng kỳ năm 2017 (+/- %)
1 Số lượng tàu đủ điều kiện và đang hoạt động tại Cảng 20 tàu
2 Số lượng tàu không đủ điều kiện hoạt động và đang neo đậu tại Cảng

02 tàu

- Tàu Minh Trần ĐNa-0464: hiện đang neo đậu tại Cảng sông Thu cũ và do Bộ đội Biên phòng quản lý.

- Tàu Mỹ Xuân ĐNa-0378: hiện nay đã cẩu lên bờ để sửa chữa.

3 Tổng số lượt ra, vào 3.989 lượt -15%
4 Tổng số lượng khách 132.750 khách +92%

 

P. QLKCHTGT

ATTACHMENTS TITLE
DOWNLOAD THIS FILE (BAO CAO SO LIEU QUY I_NGANH GTVT_QUY 1-2018_FULL.pdf)BAO CAO SO LIEU QUY I_NGANH GTVT_QUY 1-2018_FULL.pdf[Báo cáo chi tiết]181 Kb

CÁC BÀI VIẾT KHÁC:

DoiThoai25072018

Banner 70ChuTichHoChiMinhKeuGoiThiDuaAiQuoc

Baner DatLichHenTrucTuyen

Banner HienKeXayDungThanhPhoThongMinh

Banner QuangBaDuLichHaLong07042018

Banner TraCuuDuLieuTuMayXepHangTuDong

Banner PCI 2017

homthu

bannerxebus

banner

button khaosat  

da nang 20 nam truc thuoc trung uong

Video clip

  bannerTuyenTruyenDKTaiKhoanCongDan

tiep cong dan

baochi

tracuu

logo2017 VanHoaVanMInhDothi

Banner 1Cua

12.BANNER KeKhaiGia