TIN NỔI BẬT

Tuyên truyền triển khai hoạt động kỷ niệm “Ngày Công tác xã hội Việt Nam” năm 2018

Thứ năm, 22 Tháng ba 2018 16:38 PDF.  Array In Array  Email

   Thực hiện Công văn số 1657/UBND-SLĐTBXH ngày 12/3/2018 của Ủy ban nhân dân thành phố (UBND) Đà Nẵng về việc triển khai hoạt động kỷ niệm “Ngày Công tác xã hội Việt Nam” năm 2018, các cơ quan, đơn vị thực hiện tuyên truyền theo nội dung sau:


   a) Mục đích tuyên truyền


   - Các hoạt động cần hướng đến việc tôn vinh giá trị cao quý, ý nghĩa của nghề công tác xã hội; ghi nhận vai trò và đóng góp của người làm công tác xã hội trong việc tham gia giải quyết các vấn đề của cá nhân, gia đình, cộng đồng và xã hội, góp phần bảo đảm thực hiện quyền con người, công bằng, tiến bộ xã hội và hạnh phúc nhân dân;


   - Phát huy truyền thống “Lá lành đùm lá rách” và tinh thần thương yêu, tương trợ và giúp đỡ lẫn nhau của người Việt Nam;


   - Tập trung tuyên truyền nâng cao nhận thức về ý nghĩa nhân văn của ngày công tác xã hội, thu hút sự quan tâm của các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia ủng hộ, trợ giúp các cá nhân, gia đình và cộng đồng gặp hoàn cảnh khó khăn và phát huy vai trò của người làm công tác xã hội.


   b) Khẩu hiệu tuyên truyền


   - Tổng đài Dịch vụ Công tác xã hội của thành phố Đà Nẵng - 18001046, chia sẻ và kết nối dịch vụ xã hội cho trẻ em và người khuyết tật!


   - Công tác xã hội vì hạnh phúc cộng đồng!


   - Công tác xã hội góp phần đảm bảo an sinh xã hội!


   - Mọi hoạt động của Công tác xã hội là hướng tới giúp con người đáp ứng nhu cầu để tồn tại và phát triển!


   - Chào mừng Ngày Công tác xã hội Việt Nam 25/3/2018!


   - Tích cực hưởng ứng Ngày Công tác xã hội Việt Nam 25/3/2018!


   - Công tác xã hội vì hạnh phúc nhân dân!


   c) Thời gian triển khai tuyên truyền


   Từ nay đến hết ngày 25/3/2018.


VPS


CÁC BÀI VIẾT KHÁC:

DoiThoai25072018

Banner 70ChuTichHoChiMinhKeuGoiThiDuaAiQuoc

Baner DatLichHenTrucTuyen

Banner HienKeXayDungThanhPhoThongMinh

Banner QuangBaDuLichHaLong07042018

Banner TraCuuDuLieuTuMayXepHangTuDong

Banner PCI 2017

homthu

bannerxebus

banner

button khaosat  

da nang 20 nam truc thuoc trung uong

Video clip

  bannerTuyenTruyenDKTaiKhoanCongDan

tiep cong dan

baochi

tracuu

logo2017 VanHoaVanMInhDothi

Banner 1Cua

12.BANNER KeKhaiGia