TIN NỔI BẬT

Thông báo cấm vận chuyển chất nổ, chất độc hại, nguy hiểm và vũ khí trên địa bàn TP, Đà Nẵng trong thời gian diễn ra Tuần lễ Cấp cao APEC 2017

Thứ tư, 01 Tháng mười một 2017 08:03 PDF.  Array In Array  Email

   Thực hiện nội dung Công văn số 8732/UBND-BCHQS ngày 26 tháng 10 năm 2017 của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng về việc cấm vận chuyển chất nổ, chất độc hại, nguy hiểm và vũ khí trên địa bàn thành phố Đà Nẵng trong thời gian diến ra Tuần lễ Cấp cao APEC 2017. Giám đốc Sở Giao thông vận tải Đà Nẵng yêu cầu các Hiệp hội vận tải, các đơn vị vận tải trên địa bàn thành phố và Thanh tra Sở GTVT triển khai một số nội dung sau:


   1. Hiệp hội vận tải có văn bản triển khai đến các thành viên trong hiệp hội, các lái xe, chủ phương tiện nghiêm cấm vận chuyển chất nổ, chất độc hại, nguy hiểm và vũ khí trên địa bàn thành phố trong thời gian diễn ra các hoạt động của Tuần lễ Cấp cao APEC 2017 (từ ngày 05 đến ngày 12 /11/2017).


   2. Các đơn vị vận tải trên địa bàn nghiêm túc thực hiện Nghị định số 104/2009/NĐ-CP ngày 09/11/2009 của Chính phủ quy định danh mục hàng nguy hiểm và vận chuyển hàng nguy hiểm bằng phương tiện cơ giới đường bộ. Tuyệt đối không vận chuyển chất nổ, chất độc hại, nguy hiểm và vũ khí trên địa bàn trong thời gián diễn ra các hoạt động của Tuần lễ Cấp cao APEC 2017.


   3. Thanh tra Sở GTVT tăng cường công tác quản lý các hoạt động vận chuyển chất nổ, chất độc hại, nguy hiểm trên địa bàn thành phố, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm.


P. QLVTPTNL


CÁC BÀI VIẾT KHÁC:

LogoDoiThoai.16.5.2019

Baner DatLichHenTrucTuyen

Banner HienKeXayDungThanhPhoThongMinh

Banner TraCuuDuLieuTuMayXepHangTuDong

homthu

button khaosat  

Video clip

tiep cong dan

baochi

tracuu

Banner 1Cua

  bannerTuyenTruyenDKTaiKhoanCongDan