TIN NỔI BẬT

Danh mục thủ tục hành chính thực hiện và không thực hiên qua dịch vụ bưu chính công ích 2017

Thứ ba, 10 Tháng mười 2017 17:00 PDF.  Array In Array  Email

   Thực hiện nội dung Công văn số 6739/UBND-KT ngày 29 tháng 8 năm 2017 của UBND thành phố về việc triển khai Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành hành chính (TTHC) qua dịch vụ bưu chính công ích.


   Qua rà soát, Sở Giao thông vận tải thông tin đến đơn vị danh mục TTHC thực hiện và không thực hiện tiếp nhận & trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích (theo quy định tại Khoản 2, Điều 1 Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19 tháng 10 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ) thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải theo danh mục TTHC năm 2017 trình Sở Tư pháp thẩm định tại Tờ trình số 4117/TTr-SGTVT ngày 18/8/2017.


   Nội dung chi tiết xem tại đây.


SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG


CÁC BÀI VIẾT KHÁC:

LogoDoiThoai.5.3.2019

Baner DatLichHenTrucTuyen

Banner HienKeXayDungThanhPhoThongMinh

Banner TraCuuDuLieuTuMayXepHangTuDong

homthu

button khaosat  

Video clip

tiep cong dan

baochi

tracuu

Banner 1Cua

  bannerTuyenTruyenDKTaiKhoanCongDan