TIN NỔI BẬT

Sở GTVT Đà Nẵng được đánh giá là đơn vị tiêu biểu trong việc chủ động phản hồi các thông tin báo chí

Thứ sáu, 29 Tháng chín 2017 16:07 PDF.  Array In Array  Email

   Thực hiện Nghị định số 09/2017/NĐ-CP ngày 09/02/2017 của Chính phủ Quy định chi tiết việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước, Sở Giao thông vận tải đã chỉ đạo, triển khai đến toàn thể công chức, viên chức và người lao động tại các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Sở nhằm thực hiện đúng, đầy đủ các quy định về việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí.


   Từ đầu năm 2017 đến nay, Sở Giao thông Vận tải đã thực hiện tốt công tác điểm báo hàng ngày, chỉ đạo kiểm tra, xử lý kịp thời các thông tin báo chí phản ánh liên quan đến ngành GTVT Đà Nẵng, được Sở Thông tin và Truyền thông tổng kết, đánh giá là đơn vị tiêu biểu trong việc chủ động phản hồi các thông tin báo chí nêu. Cụ thể:


   - Trong 5 tháng đầu năm 2017: Sở GTVT phản hồi 17/17 vấn đề, đạt 100% (Báo cáo số 527/BC-STTTT ngày 02/6/2017);


   - Từ ngày 26/5 đến ngày 25/7/2017: Sở GTVT phản hồi 06/06 vấn đề, đạt 100%, trong đó tự phát hiện và chủ động phản hồi 5/6 vấn đề (Báo cáo số 756/BC-STTTT ngày 01/8/2017);


   - Từ ngày 26/7 đến ngày 23/8/2017: Sở GTVT phản hồi 04/04 vấn đề, đạt 100%, trong đó tự phát hiện và chủ động phản hồi 03/04 vấn đề (Báo cáo số 847/BC-STTTT ngày 28/8/2017);


   - Từ ngày 24/8 đến ngày 22/9/2017: Sở GTVT phản hồi 05/05 vấn đề, đạt 100%, trong đó tự phát hiện và chủ động phản hồi 03/05 vấn đề (Báo cáo số 958/BC-STTTT ngày 27/9/2017).


VPS


CÁC BÀI VIẾT KHÁC:

LogoDoiThoai.5.3.2019

Baner DatLichHenTrucTuyen

Banner HienKeXayDungThanhPhoThongMinh

Banner TraCuuDuLieuTuMayXepHangTuDong

homthu

button khaosat  

Video clip

tiep cong dan

baochi

tracuu

Banner 1Cua

  bannerTuyenTruyenDKTaiKhoanCongDan