TIN NỔI BẬT

Thông tin phản ánh trên Báo Đà Nẵng số ra ngày 17/8/2017 với nội dung “Thiếu biển tên đường” với phản ánh thiếu biển báo tên đường trên tuyến đường số 5 KCN Hòa Khánh

Thứ sáu, 01 Tháng chín 2017 09:34 PDF.  Array In Array  Email

   Theo thông tin phản ánh trên Báo Đà Nẵng số ra ngày 17/8/2017 với nội dung “Thiếu biển tên đường” với phản ánh thiếu biển báo tên đường trên tuyến đường số 5 KCN Hòa Khánh; ngày, 25/8/2017, Sở Giao thông vận tải đã có Công văn số 4260/SGTVT-QLKCHT phản hồi Báo Đà Nẵng, cụ thể:


   Sở Giao thông vận tải đã phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao kiểm tra, tổng hợp đề xuất đặt tên đường đối với đường số 5 KCN Hòa Khánh để Hội đồng đặt đổi tên đường thành phố báo cáo Hội đồng nhân dân thành phố xem xét vào Quý IV/2017. Sau khi được Hội đồng nhân dân thành phố thông qua, Sở Giao thông vận tải sẽ triển khai lắp đặt trụ biển tên đường đối với tuyến đường này.


   Trân Trọng.


P. QLKCHTGT


CÁC BÀI VIẾT KHÁC:

LogoDoiThoai.5.3.2019

Baner DatLichHenTrucTuyen

Banner HienKeXayDungThanhPhoThongMinh

Banner TraCuuDuLieuTuMayXepHangTuDong

homthu

button khaosat  

Video clip

tiep cong dan

baochi

tracuu

Banner 1Cua

  bannerTuyenTruyenDKTaiKhoanCongDan