TIN NỔI BẬT

Thông báo bộ TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở GTVT Thành phố Đà Nẵng

Thứ tư, 21 Tháng mười hai 2016 17:26 PDF.  Array In Array  Email

   Ngày 13 tháng 12 năm 2016, Chủ tịch UBND thành phố ban hành Quyết định số 8523/QĐ-UBND về việc công bố Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải thành phố Đà Nẵng. So với Bộ thủ tục hành chính được công bố tại Quyết định 9405/QĐ-UBND ngày 18 tháng 12 năm 2015, Bộ thủ tục hành chính mới ban hành gồm 75 thủ tục; trong đó:


   - Thủ tục hành chính mới ban hành: 06 thủ tục.


   - Thủ tục hành chính sửa đổi bổ sung: 10 thủ tục.


   - Thủ tục hành chính giữ nguyên: 59 thủ tục.


   - Thủ tục hành chính hủy bỏ, bãi bỏ: 07 thủ tục.


   Chi tiết xem tại file đính kèm cuối bài viết.


   Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải thành phố Đà Nẵng được đăng tải và cập nhật tại chuyên mục thủ tục hành chính trên Trang thông tin điện tử chuyên ngành Sở Giao thông vận tải (http://sgtvt.danang.gov.vn) và niêm yết công khai tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.


   Vậy, Sở Giao thông vận tải thành phố Đà Nẵng kính thông báo đến quý cơ quan, đơn vị được biết.


Sở GTVT TP Đà Nẵng

ATTACHMENTS TITLE
DOWNLOAD THIS FILE (14607-BộTTHC2016.pdf)Bộ TTHC 2016 Sở GTVT TP Đà Nẵng[ ]11162 Kb

CÁC BÀI VIẾT KHÁC:

DoiThoai25072018

Banner 70ChuTichHoChiMinhKeuGoiThiDuaAiQuoc

Baner DatLichHenTrucTuyen

Banner HienKeXayDungThanhPhoThongMinh

Banner QuangBaDuLichHaLong07042018

Banner TraCuuDuLieuTuMayXepHangTuDong

Banner PCI 2017

homthu

bannerxebus

banner

button khaosat  

da nang 20 nam truc thuoc trung uong

Video clip

  bannerTuyenTruyenDKTaiKhoanCongDan

tiep cong dan

baochi

tracuu

logo2017 VanHoaVanMInhDothi

Banner 1Cua

12.BANNER KeKhaiGia