Tin Tức Sự Kiện

Điểm mới được đề cập tại Thông tư 144/2017/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 151/2017/NĐ-CP quy định chi tiết một số Điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công

Thứ năm, 08 Tháng ba 2018 09:40 PDF.  Array In Array  Email

   Theo Khoản 2, Điều 3, Chương 2: Quy định chung về bán tài sản công theo hình thức niêm yết giá


   Người đăng ký mua tài sản công theo hình thức niêm yết giá có trách nhiệm nộp khoản tiền đặt trước khi đăng ký mua tài sản. Người đứng đầu cơ quan được giao nhiệm vụ tổ chức bán tài sản công quyết định cụ thể số tiền đặt trước nhưng tối thiểu là 10% và tối đa là 20% giá bán tài sản niêm yết.


   Theo đó, khi đăng ký mua tài sản công theo hình thức niêm yết giá, người đăng ký phải đặt trước một khoản tiền với mức tối thiểu là 10% và tối đa là 20% giá bán tài sản niêm yết.


   Khoản tiền cụ thể được quyết định bởi người đứng đầu cơ quan được giao nhiệm vụ bán tài sản công. Nếu đăng ký nhưng không mua thì được trả lại tiền, trừ các trường hợp sau đây:


   - Từ chối mua tài sản sau khi được xác định là người được quyền mua tài sản;


   - Được quyền mua tài sản nhưng không ký hợp đồng mua tài sản trong thời hạn quy định;


   - Đã ký hợp đồng nhưng không thanh toán tiền mua tài sản hoặc đã thanh toán nhưng không nhận tài sản;


   - Thuộc đối tượng quy định tại Khoản 3 Điều 26 Nghị định 151/2017/NĐ-CP nhưng vẫn đăng ký mua tài sản.


   Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 02 năm 2018 và áp dụng kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2018.


   (Xem chi tiết Thông tư 144/2017/TT-BTC ngày 29/12/2017 của bộ Tài chính trong file đính kèm)


P. TCKT


CÁC BÀI VIẾT KHÁC:

LogoDoiThoai.6.9.2019

huong dan di chuyen tra cuu thong tin xe buyt da nang

Baner DatLichHenTrucTuyen

Banner HienKeXayDungThanhPhoThongMinh

Banner TraCuuDuLieuTuMayXepHangTuDong

homthu

button khaosat  

Video clip

tiep cong dan

baochi

tracuu

Banner 1Cua

  bannerTuyenTruyenDKTaiKhoanCongDan