Tin Tức Sự Kiện

Sáu trường hợp thu hồi nhà, đất là tài sản công từ 2018 quy định tại Nghị định 167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ quy định việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công

Thứ năm, 08 Tháng ba 2018 09:35 PDF.  Array In Array  Email

   Theo đó, nhà, đất là tài sản công được thu hồi trong các trường hợp sau:


   - Cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp không sử dụng liên tục quá 12 tháng;


   - Sử dụng nhà, đất không đúng quy định mà phần diện tích sử dụng không đúng quy định có thể tách thành cơ sở độc lập;


   - Là trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp cũ của cơ quan, tổ chức, đơn vị sau khi được giao hoặc đầu tư xây dựng trụ sở, cơ sở tại địa điểm mới mà không được phê duyệt dưới các hình thức theo quy định;


   - Chuyển nhượng, bán, tặng cho, góp vốn, sử dụng nhà, đất để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự không đúng quy định;


   - Nhà, đất được giao, đầu tư xây dựng, mua sắm nhưng không còn nhu cầu sử dụng, sử dụng không hiệu quả hoặc giảm nhu cầu sử dụng do thay đổi tổ chức bộ máy, chức năng, nhiệm vụ;


   - Cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp được giao quản lý, sử dụng tự nguyện trả lại cho Nhà nước;


   (Trường hợp pháp luật có quy định về trường hợp khác phải thu hồi sẽ thực hiện theo quy định đó).


   Chi tiết Nghị định 167/2017/NĐ-CP có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2018 trong file đính kèm cuối bài viết.


P. TCKT

ATTACHMENTS TITLE
DOWNLOAD THIS FILE (NĐ 167-Sắp xép lại, xử lý TS công.pdf)NĐ 167-Sắp xép lại, xử lý TS công.pdf[Nghị định 167]1599 Kb

CÁC BÀI VIẾT KHÁC:

LogoDoiThoai.6.9.2019

huong dan di chuyen tra cuu thong tin xe buyt da nang

Baner DatLichHenTrucTuyen

Banner HienKeXayDungThanhPhoThongMinh

Banner TraCuuDuLieuTuMayXepHangTuDong

homthu

button khaosat  

Video clip

tiep cong dan

baochi

tracuu

Banner 1Cua

  bannerTuyenTruyenDKTaiKhoanCongDan