Tin Tức Sự Kiện

Đại hội XII Công đoàn ngành Giao thông vận tải Đà Nẵng: Đổi mới hoạt động Công đoàn góp phần xây dựng thành phố Đà Nẵng giàu đẹp, an bình, văn minh, hiện đại

Thứ ba, 21 Tháng mười một 2017 10:45 PDF.  Array In Array  Email

   Đại hội Công đoàn ngành Giao thông vận tải Đà Nẵng lần thứ XII, nhiệm kỳ 2017-2022 diễn ra trong 2 ngày 17 và 18 tháng 11 năm 2017. Đại hội vinh dự đón nhận sự tham dự và chỉ đạo của đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết, ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Thành ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng, đồng chí Đỗ Nga Việt, ủy viên Ban cán sự đảng Bộ Giao thông vận tải, ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Giao thông vận tải Việt Nam, đồng chí Lê Văn Trung, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Giao thông vận tải thành phố Đà Nẵng.

 

DaiHoiCongDoanGTVT
 Đại hội đã nghiêm túc lựa chọn những đoàn viên ưu tú nhất để bầu vào Ban Chấp hành Công đoàn khóa mới.
Trong ảnh: Ban Chấp hành Công đoàn ngành Giao thông vận tải Đà Nẵng khóa XII nhận hoa chúc mừng của các đồng chí lãnh đạo.


   Nỗ lực vì người lao động


   Trong nhiệm kỳ qua, Công đoàn ngành Giao thông vận tải Đà Nẵng không ngừng nỗ lực nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XI Công đoàn ngành Giao thông vận tải Đà Nẵng. Theo đó, công tác chăm lo đời sống, đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) được tổ chức thực hiện hiệu quả. Công đoàn ngành đã cùng lãnh đạo Sở Giao thông vận tải xây dựng và hoàn thiện các quy định, nội quy, quy chế quản lý ngành; chỉ đạo các đơn vị trực thuộc xây dựng các quy chế hoạt động có liên quan đến quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp, chính đáng của CNVCLĐ; thường xuyên hướng dẫn các Công đoàn cơ sở trực thuộc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; ký kết Chương trình liên tịch giữa Ban Thường vụ Công đoàn ngành và lãnh đạo Sở, chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, viên chức; hội nghị người lao động; thương lượng, xây dựng và ký kết thỏa ước lao động tập thể đảm bảo quy định của pháp luật. Hàng năm, có 100% đơn vị hành chính sự nghiệp tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, 75% đơn vị ngoài nhà nước tổ chức Hội nghị người lao động.


   Các chế độ chính sách của Đảng, Nhà nước được thực hiện đầy đủ nghiêm túc, nhất là chính sách về lao động và tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp... Công đoàn đại diện cho người lao động đối thoại, thương lượng, ký kết và tổ chức thực hiện hiệu quả thỏa ước lao động tập thể. Đến nay, có 80% doanh nghiệp ký thoả ước lao động tập thể. Bên cạnh đó, người lao động vào làm việc trong cơ quan, doanh nghiệp đều được giao kết hợp đồng lao động, được mua bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm thân thể.


   Công tác tuyên truyền được đẩy mạnh ở Công đoàn cơ sở với 100% các đơn vị có các hoạt động nhằm tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức của người lao động. Trong đó, chú trọng tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật Nhà nước; Chỉ thị 03 và nay là Chỉ thị 05 về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với cuộc vận động xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức “Trung thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu”; Hiến pháp 2013, Bộ Luật Lao động, Luật Công đoàn 2012, Luật Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế; Chỉ thị số 29-CT/TU, Chỉ thị 43-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy; Đề án xây dựng“Thành phố 4 an”…


   Các phong trào thi đua được phát động rộng rãi, thu hút sự tham gia, hưởng ứng của các Công đoàn cơ sở. Trong đó, phong trào thi đua Lao động giỏi, Lao động sáng tạo được tổ chức thực hiện khá tốt. Trong 5 năm, toàn ngành có 58 sáng kiến cải tiến kỹ thuật và thực hiện 37 đề tài khoa học công nghệ cấp cơ sở. Song song với phát động các phong trào thi đua, công tác phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh được chú trọng. Nhiệm kỳ qua, đã phát triển 10 Công đoàn cơ sở, nâng tổng số Công đoàn cơ sở hiện nay là 34 Công đoàn cơ sở với 2.685 đoàn viên. Phương thức, nội dung hoạt động của Công đoàn ngành không ngừng đổi mới nhằm đem lại hiệu quả cao nhất.


   Xây dựng Công đoàn vững mạnh, hướng hoạt động về người lao động


   Nhiệm kỳ 2017-2022, Công đoàn ngành Giao thông vận tải thành phố xác định mục tiêu, đó là “Hướng về cơ sở, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh; nâng cao năng lực, chất lượng đội ngũ cán bộ; tập trung thực hiện chức năng đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của CNVCLĐ; đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục; nâng cao trình độ học vấn, tay nghề, tác phong công nghiệp, kỷ luật lao động, xây dựng đội ngũ CNVCLĐ đáp ứng yêu cầu sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế; góp phần xây dựng ngành Giao thông vận tải nói riêng và thành phố Đà Nẵng nói chung ngày càng phát triển theo hướng hiện đại”. 7 nhiệm vụ được đưa ra, trong đó, nhiệm vụ trọng tâm của ngành là tuyên truyền vận động các cấp Công đoàn triển khai công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, góp phần thực hiện thành công chương trình “Thành phố 4 an”.


   Để tập trung cho các nhiệm vụ trên, trong nhiệm kỳ tới, đòi hỏi sự nỗ lực rất lớn của Ban Chấp hành Công đoàn và đoàn viên, CNVCLĐ toàn ngành nhằm xây dựng tổ chức vững mạnh, hướng về người lao động. Trong đó, có các giải pháp cụ thể nhằm thực hiện tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, CNVCLĐ; chú trọng chăm lo lợi ích thiết thực cho đoàn viên, CNVCLĐ; nâng cao hiệu quả và đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động đoàn viên; tổ chức hiệu quả các phong trào thi đua trong CNVCLĐ, góp phần xây dựng thành phố Đà Nẵng giàu đẹp, an bình, văn minh, hiện đại…


   Hiện nay, xã hội ngày càng phát triển, công nghiệp hóa, hiện đại hóa ngày càng được đẩy mạnh và đặc biệt là với những thách thức to lớn của thời đại 4.0, hoạt động của Công đoàn đòi hỏi phải có sự thay đổi về nội dung, phương thức với những hoạt động cần đi vào chiều sâu, hướng về cơ sở, lấy người lao động làm gốc. Tin chắc rằng, với những thành tích đã đạt được và trên cơ sở những nỗ lực của cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ, hoạt động Công đoàn ngành Giao thông vận tải nhiệm kỳ 2017-2022 sẽ ngày càng khởi sắc, đổi mới hơn, thực chất chất hơn, màu sắc hơn và để người lao động của toàn ngành luôn tin tưởng vững chắc vào tổ chức Công đoàn ngành nói riêng và Công đoàn thành phố nói chung.


CÔNG ĐOÀN NGÀNH


CÁC BÀI VIẾT KHÁC:

LogoDoiThoai.6.9.2019

huong dan di chuyen tra cuu thong tin xe buyt da nang

Baner DatLichHenTrucTuyen

Banner HienKeXayDungThanhPhoThongMinh

Banner TraCuuDuLieuTuMayXepHangTuDong

homthu

button khaosat  

Video clip

tiep cong dan

baochi

tracuu

Banner 1Cua

  bannerTuyenTruyenDKTaiKhoanCongDan