Tin Tức Sự Kiện

Thông tư mới ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kính an toàn của xe ô tô; Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về lốp hơi dùng cho ô tô; Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về đặc tính quang học đèn chiếu sáng phía trước của phương tiện giao thông cơ giới đường bộ

Thứ hai, 30 Tháng mười 2017 17:02 PDF.  Array In Array  Email

   Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải đã ký Thông tư số 31/2017/TT- BGTVT ngày 22/9/2017 về ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kính an toàn của xe ô tô, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về lốp hơi dùng cho ô tô, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về đặc tính quang học đèn chiếu sáng phía trước của phương tiện giao thông cơ giới đường bộ.


   Ban hành kèm theo Thông tư này:


   1. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kính an toàn của xe ô tô Mã số: QCVN 32: 2017/BGTVT


   2. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về lốp hơi dùng cho ô tô Mã số: QCVN 34: 2017/BGTVT


   3. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về đặc tính quang học đèn chiếu sáng phía trước của phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, Mã số: QCVN 35: 2017/BGTVT


   Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/4/2018. Bãi bỏ khoản 1, 3 Điều 1 Thông tư số 57/2011/TT-BGTVT ngày 17/11/2011 của Bộ trưởng Bộ GTVT về việc ban hành 03 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phụ tùng xe ô tô và khoản 1 Điều 1 Thông tư số 39/2010/TT-BGTVT ngày 31/12/2010 của Bộ trưởng Bộ GTVT về việc ban hành 03 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phụ tùng của phương tiện giao thông cơ giới đường bộ.


   Nội dung Thông tư và các Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia xem tại phần đính kèm cuối bài viết.


Bùi Văn Tấn - TTĐK Xe Cơ Giới Đà Nẵng

ATTACHMENTS TITLE
DOWNLOAD THIS FILE (30732222-Thongtu31_2017BGTVT.PDF.pdf)30732222-Thongtu31_2017BGTVT.PDF.pdf[Thông tư số 31/2017/TT- BGTVT]20 Kb
DOWNLOAD THIS FILE (30732223-QCVN32_2017.pdf)30732223-QCVN32_2017.pdf[QCVN 32: 2017/BGTVT]2332 Kb
DOWNLOAD THIS FILE (30732224-QCVN35_2017.pdf)30732224-QCVN35_2017.pdf[QCVN 35: 2017/BGTVT]1750 Kb
DOWNLOAD THIS FILE (30732225-QCVN34_2017.pdf)30732225-QCVN34_2017.pdf[QCVN 34: 2017/BGTVT]329 Kb

CÁC BÀI VIẾT KHÁC:

LogoDoiThoai.6.9.2019

huong dan di chuyen tra cuu thong tin xe buyt da nang

Baner DatLichHenTrucTuyen

Banner HienKeXayDungThanhPhoThongMinh

Banner TraCuuDuLieuTuMayXepHangTuDong

homthu

button khaosat  

Video clip

tiep cong dan

baochi

tracuu

Banner 1Cua

  bannerTuyenTruyenDKTaiKhoanCongDan