Tin Tức Sự Kiện

Treo cờ, khẩu hiệu và nghỉ lễ nhân dịp kỷ niệm 72 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 – 02/9/2017)

Thứ hai, 21 Tháng tám 2017 13:51 PDF.  Array In Array  Email

   Thực hiện Thông báo số 112/TB-UBND ngày 11 tháng 8 năm 2017 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc Treo cờ, khẩu hiệu và nghỉ lễ nhân dịp kỷ niệm 72 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 – 02/9/2017); Giám đốc Sở Giao thông vận tải thông báo như sau:


   1. Công chức, viên chức và người lao động làm việc tại Cơ quan Sở và các đơn vị trực thuộc Sở được nghỉ 03 ngày liên tục từ Thứ 7 ngày 02/9/2017 đến hết ngày Thứ 2 ngày 04/9/2017 (Trong đó, ngày 04/9 là ngày nghỉ bù cho ngày 02/9).


   2. Về treo cờ Tổ quốc, cờ Đảng và khẩu hiệu trong ngày 02/9/2017


   - Các đơn vị trực thuộc Sở thực hiện treo cờ Đảng, cờ Tổ quốc và khẩu hiệu theo Hướng dẫn số 14-HD/BTGTU ngày 05/12/2016 của Ban Tuyên giáo Thành ủy về hướng dẫn công tác tuyên truyền năm 2017.


   - Cảng vụ đường thủy nội địa thành phố Đà Nẵng có văn bản yêu cầu các tàu du lịch hoạt động trên sông Hàn thực hiện việc treo cờ Tổ quốc trên tàu trong ngày 02/9/2017.


   - Trưởng các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Sở thông báo rộng rãi tới toàn thể CCVC-NLĐ của đơn vị mình thực hiện việc treo cờ Tổ quốc tại nhà trong ngày 02/9/2017.


   3. Trưởng các đơn vị trực thuộc Sở tổ chức nghiêm túc việc trực cơ quan, đảm bảo an ninh trật tự trong ngày lễ; gửi danh sách CCVC-NLĐ trực cơ quan về Sở Giao thông vận tải (qua Văn phòng Sở) trước ngày 25/8/2017 để liên hệ trong thời gian nói trên.


VP


CÁC BÀI VIẾT KHÁC:

LogoDoiThoai.6.9.2019

huong dan di chuyen tra cuu thong tin xe buyt da nang

Baner DatLichHenTrucTuyen

Banner HienKeXayDungThanhPhoThongMinh

Banner TraCuuDuLieuTuMayXepHangTuDong

homthu

button khaosat  

Video clip

tiep cong dan

baochi

tracuu

Banner 1Cua

  bannerTuyenTruyenDKTaiKhoanCongDan