Thông tin ngành

Thông báo về nhân sự trúng tuyển vào làm việc tại Cảng vụ đường thủy nội địa thành phố Đà Nẵng

Thứ hai, 11 Tháng bảy 2016 14:32 PDF.  Array In Array  Email

   Để tuyển dụng nhân sự vào làm việc tại Phòng Cảng bến – Cảng vụ đường thủy nội địa thành phố Đà Nẵng, Sở Giao thông vận tải đã đăng thông báo tuyển dụng 03 kỳ liên tiếp vào các ngày 15, 16, 17/6/2016 trên Báo Đà Nẵng và Báo Công an thành phố Đà Nẵng.


   Sau khi tiếp nhận hồ sơ, Sở Giao thông vận tải đã ban hành Quyết định số 473/QĐ-SGTVT ngày 04 tháng 7 năm 2016 về việc thành lập Hội đồng tuyển dụng lao động. Ngày 06 tháng 7 năm 2016, Hội đồng tuyển dụng lao động Sở Giao thông vận tải đã họp, xét hồ sơ của các cá nhân tham gia dự tuyển. Căn cứ Biên bản họp và đề xuất của Hội đồng tuyển dụng, Giám đốc Sở Giao thông vận tải thông báo nhân sự trúng tuyển bố trí làm việc tại Cảng vụ đường thủy nội địa thành phố Đà Nẵng như sau:


   1.Thống nhất tuyển dụng 02 cá nhân có tên dưới đây để Cảng vụ đường thủy nội địa thành phố Đà Nẵng thực hiện việc ký hợp đồng lao động:


   - Ông Nguyễn Minh Trực, sinh ngày 10/01/1974, Kỹ sư Cơ khí tàu thuyền;


   - Ông Lê Văn Thịnh, sinh ngày 19/5/1989, Kỹ sư Khoa học hàng hải, chuyên ngành Điều khiển tàu biển.


   2. Giao Cảng vụ đường thủy nội địa thành phố Đà Nẵng mời ông Nguyễn Minh Trực và ông Lê Văn Thịnh đến làm việc và thực hiện các thủ tục liên quan, tiến hành ký kết hợp đồng lao động theo quy định.


   3.Các ông: Nguyễn Minh Trực, Lê Văn Thịnh chủ động liên hệ với Cảng vụ đường thủy nội địa thành phố Đà Nẵng (địa chỉ: Tầng 13, Trung tâm hành chính thành phố, số 24, đường Trần Phú, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng; điện thoại: 05113.664.015) để ký kết hợp đồng lao động và thực hiện các công việc được giao.


   VPS


CÁC BÀI VIẾT KHÁC:

LogoDoiThoai.6.9.2019

huong dan di chuyen tra cuu thong tin xe buyt da nang

Baner DatLichHenTrucTuyen

Banner HienKeXayDungThanhPhoThongMinh

Banner TraCuuDuLieuTuMayXepHangTuDong

homthu

button khaosat  

Video clip

tiep cong dan

baochi

tracuu

Banner 1Cua

  bannerTuyenTruyenDKTaiKhoanCongDan