Thông tin ngành

Quyết định 80/QĐ-SGTVT: Về việc tặng Giấy khen cho các phòng ban chuyên môn thuộc Sở Giao thông vận tải Đà Nẵng

Thứ tư, 27 Tháng giêng 2016 14:04 PDF.  Array In Array  Email

   Ngày 27/01/2016, Giám đốc Sở Giao thông vận tải thành phố Đà Nẵng đã ký quyết định số 80/QĐ-SGTVT: Về việc tặng Giấy khen cho 05 phòng ban chuyên môn thuộc Sở Giao thông vận tải Đà Nẵng.


   Quyết định 80/QĐ-SGTVT: tải về


Ngọc Thuần


CÁC BÀI VIẾT KHÁC:

LogoDoiThoai.5.3.2019

Baner DatLichHenTrucTuyen

Banner HienKeXayDungThanhPhoThongMinh

Banner TraCuuDuLieuTuMayXepHangTuDong

homthu

button khaosat  

Video clip

tiep cong dan

baochi

tracuu

Banner 1Cua

  bannerTuyenTruyenDKTaiKhoanCongDan