Thông tin ngành

Quyết định 80/QĐ-SGTVT: Về việc tặng Giấy khen cho các phòng ban chuyên môn thuộc Sở Giao thông vận tải Đà Nẵng

Thứ tư, 27 Tháng giêng 2016 14:04 PDF.  Array In Array  Email

   Ngày 27/01/2016, Giám đốc Sở Giao thông vận tải thành phố Đà Nẵng đã ký quyết định số 80/QĐ-SGTVT: Về việc tặng Giấy khen cho 05 phòng ban chuyên môn thuộc Sở Giao thông vận tải Đà Nẵng.


   Quyết định 80/QĐ-SGTVT: tải về


Ngọc Thuần


CÁC BÀI VIẾT KHÁC:

LogoDoiThoai.6.9.2019

huong dan di chuyen tra cuu thong tin xe buyt da nang

Baner DatLichHenTrucTuyen

Banner HienKeXayDungThanhPhoThongMinh

Banner TraCuuDuLieuTuMayXepHangTuDong

homthu

button khaosat  

Video clip

tiep cong dan

baochi

tracuu

Banner 1Cua

  bannerTuyenTruyenDKTaiKhoanCongDan