Thông tin ngành

Quyết định 59/QĐ-SGTVT: Về việc tặng thưởng Danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến” năm 2015 cho các đơn vị thuộc Sở Giao thông vận tải Đà Nẵng

Thứ tư, 20 Tháng giêng 2016 12:00 PDF.  Array In Array  Email

   Ngày 18/01/2016, Giám đốc Sở Giao thông vận tải thành phố Đà Nẵng đã ký quyết định số 59/QĐ-SGTVT: Về việc tặng thưởng Danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến” năm 2015 cho 08 đơn vị thuộc Sở Giao thông vận tải Đà Nẵng.


Quyết định 59/QĐ-SGTVT: tải về


Ngọc Thuần


CÁC BÀI VIẾT KHÁC:

LogoDoiThoai.5.3.2019

Baner DatLichHenTrucTuyen

Banner HienKeXayDungThanhPhoThongMinh

Banner TraCuuDuLieuTuMayXepHangTuDong

homthu

button khaosat  

Video clip

tiep cong dan

baochi

tracuu

Banner 1Cua

  bannerTuyenTruyenDKTaiKhoanCongDan