Thông tin ngành

Quyết định 58/QĐ-SGTVT: Về việc tặng thưởng Danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở” năm 2015 cho các tập thể và cá nhân các phòng, ban, đơn vị thuộc Sở Giao thông vận tải Đà Nẵng

Thứ tư, 20 Tháng giêng 2016 11:52 PDF.  Array In Array  Email

   Ngày 18/01/2016, Giám đốc Sở Giao thông vận tải thành phố Đà Nẵng đã ký quyết định số 58/QĐ-SGTVT: Về việc tặng thưởng Danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở” năm 2015 cho 20 cá nhân đang công tác tại các phòng, ban, đơn vị thuộc Sở Giao thông vận tải Đà Nẵng.


   Quyết định 58/QĐ-SGTVT: tải về


Ngọc Thuần


CÁC BÀI VIẾT KHÁC:

LogoDoiThoai.16.5.2019

Baner DatLichHenTrucTuyen

Banner HienKeXayDungThanhPhoThongMinh

Banner TraCuuDuLieuTuMayXepHangTuDong

homthu

button khaosat  

Video clip

tiep cong dan

baochi

tracuu

Banner 1Cua

  bannerTuyenTruyenDKTaiKhoanCongDan