Thông tin ngành

Quyết định 55/QĐ-SGTVT: Về việc tặng Giấy khen cho các tập thể và cá nhân đơn vị Thanh tra Sở giao thông vận tải

Thứ tư, 20 Tháng giêng 2016 11:36 Array In Array

   Ngày 18/01/2016, Giám đốc Sở Giao thông vận tải thành phố Đà Nẵng đã ký quyết định số 55/QĐ-SGTVT: Về việc tặng Giấy khen cho 04 tập thể và 10 cá nhân đơn vị Tanh tra Sở Giao thông vận tải.


   Quyết định 55/QĐ-SGTVT: tải về


Ngọc Thuần


CÁC BÀI VIẾT KHÁC: