Thông tin ngành

Quyết định 55/QĐ-SGTVT: Về việc tặng Giấy khen cho các tập thể và cá nhân đơn vị Thanh tra Sở giao thông vận tải

Thứ tư, 20 Tháng giêng 2016 11:36 PDF.  Array In Array  Email

   Ngày 18/01/2016, Giám đốc Sở Giao thông vận tải thành phố Đà Nẵng đã ký quyết định số 55/QĐ-SGTVT: Về việc tặng Giấy khen cho 04 tập thể và 10 cá nhân đơn vị Tanh tra Sở Giao thông vận tải.


   Quyết định 55/QĐ-SGTVT: tải về


Ngọc Thuần


CÁC BÀI VIẾT KHÁC:

LogoDoiThoai.6.9.2019

huong dan di chuyen tra cuu thong tin xe buyt da nang

Baner DatLichHenTrucTuyen

Banner HienKeXayDungThanhPhoThongMinh

Banner TraCuuDuLieuTuMayXepHangTuDong

homthu

button khaosat  

Video clip

tiep cong dan

baochi

tracuu

Banner 1Cua

  bannerTuyenTruyenDKTaiKhoanCongDan