Thông tin ngành

Quyết định 54/QĐ-SGTVT: Về việc tặng Giấy khen cho các tập thể và cá nhân Ban QLDA Đầu tư xây dựng công trình giao thông công chính

Thứ tư, 20 Tháng giêng 2016 11:27 Array In Array

   Ngày 18/01/2016, Giám đốc Sở Giao thông vận tải thành phố Đà Nẵng đã ký quyết định số 54/QĐ-SGTVT: Về việc tặng Giấy khen cho 01 tập thể và 12 cá nhân Ban QLDA Đầu tư xây dựng công trình giao thông công chính.


   Quyết định 54/QĐ-SGTVT: tải về


Ngọc Thuần


CÁC BÀI VIẾT KHÁC: