Thông tin ngành

Quyết định 53/QĐ-SGTVT: Về việc tặng Giấy khen cho các tập thể và cá nhân Ban QLDA Các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên

Thứ tư, 20 Tháng giêng 2016 11:24 Array In Array

   Ngày 18/01/2016, Giám đốc Sở Giao thông vận tải thành phố Đà Nẵng đã ký quyết định số 53/QĐ-SGTVT: Về việc tặng Giấy khen cho 02 tập thể và 14 cá nhân Ban QLDA Các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên.


   Quyết định 53/QĐ-SGTVT: tải về


Ngọc Thuần


CÁC BÀI VIẾT KHÁC: