Thông tin ngành

Thông báo về việc công khai danh sách xe trên địa bàn thành phố hết niên hạn sử dụng và trễ hạn kiểm định

Thứ năm, 21 Tháng tư 2016 14:04 Array In Array

   Thực hiện Công văn số 2168/UBND-QLĐTh ngày 29 tháng 3 năm 2016 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc xử lý xe quá hạn kiểm định và xe hết niên hạn sử dụng. Sở Giao thông vận tải Đà Nẵng đã tiến hành rà soát và công khai danh sách xe hết niên hạn sử dụng, hạn kiểm định tại website của Sở Giao thông vận tải Đà Nẵng. Cụ thể như sau:


   1. Danh sách xe hết niên hạn sử dụng tính đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2015 được thống kê theo quận, huyện và đăng tải tại địa chỉ http://www .sgtvt.danang.gov.vn, mục Vận tải và phương tiện.


   2. Để tra cứu hạn kiểm định xe cơ giới đang lưu hành, đề nghị truy cập vào địa chỉ http://www.vr.org.vn/ vào mục Tra cứu kiểm định XCG, nhập biển đăng ký theo hướng dẫn của giao diện hoặc địa chỉ http://www .sgtvt.danang.gov.vn, mục Thông tin cần biết/Hạn kiểm định xe.


   3. Để nhận biết nhanh phương tiện quá hạn kiểm định, hết niên hạn sử dụng bằng cách quan sát tháng, năm hết hạn in trên tem kiểm định, được dán phía trên, bên phải kính chắn gió trước của xe.


QLVT&PT


CÁC BÀI VIẾT KHÁC: