Thông tin ngành

Báo cáo: Tổng kết công tác năm 2015 và mục tiêu, nhiệm vụ năm 2016

Thứ bảy, 26 Tháng mười hai 2015 15:02 PDF.  Array In Array  Email

Phần thứ nhất
ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CÔNG TÁC NĂM 2015


    Năm 2015 là năm cuối cùng thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011 - 2015, là năm diễn ra nhiều sự kiện trọng đại của đất nước và thành phố. Trong điều kiện trật tự an toàn giao thông diễn biến phức tạp;vốn xây dựng cơ bản bố trí chưa kịp thời;nhiều quy định về tổ chức, quản lý vận tải mới được ban hành nhưng phải bổ sung, sửa đổi nhiều lần; cơ chế, chính sách thu hút vốn đầu tư và khuyến khích, hỗ trợ doanh nghiệp chưa đồng bộ đã ảnh hưởng đến hoạt động của ngành trong năm qua.


     Dưới sự lãnh đạo của Thành ủy, HĐND, UBND thành phố và sự hỗ trợ, phối hợp của các Sở ban ngành, địa phương; cùng với sự nỗ lực phấn đấu của toàn ngành, Sở Giao thông Vận tải (GTVT) đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp và chỉ đạo, điều hành quyết liệt, có trọng tâm, trọng điểm các hoạt động của ngành; đến nay, kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm 2015 tương đối khả quan, các hoạt động của ngành được duy trì và tiếp tục chuyển biến tích cực, thể hiện trên các mặt công tác như sau:


I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN


    1. Tổ chức thu ngân sách đạt kế hoạch, điều hành chi theo dự toán giao và ý kiến chỉ đạo của UBND thành phố. Tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm UBND thành phố giao năm 2015


    a) Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch, dự toán thu chi ngân sách:


    (1) Chỉ tiêuthu chi ngân sách:


    -Tổng thu: 28,033 tỷ đồng/24,542 tỷ đồng, vượt 14,2 % dự toán năm 2015. Các khoản thu đều vượt thu khá cao so dự toán (Thuế vượt 12,3%, Phí, lệ phí vượt 14,3% và Thu khác vượt 16,7%).


    - Tổng chi: 113,759 tỷ đồng /109,513 tỷ đồng bằng 103,9 % dự toán giao đầu năm 2015. Chủ yếu do tăng chi sự nghiệp 6,1% cho hạng mục sửa chữa hạ tầng giao thông phát sinh trong năm theo chỉ đạo của UBND thành phố.


   (2) Chỉ tiêu kế hoạch vận tải:


    - Doanh thu vận tải 7.018 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch, tăng 9,1 % so năm 2014;


    - Khối lượng luân chuyển hành khách 1.306 triệu ng.km, đạt 100% kế hoạch, tăng 12,4 % so năm trước;


    - Khối lượng luân chuyển hàng hóa 2.884 triệu T.km, đạt 100% kế hoạch, tăng 8,8% so năm trước.


    - Khối lượng hàng hóa qua cảng đạt 6,5 triệu tấn/5,9 triệu tấn vượt 8,3% kế hoạch và tăng 8,3% so năm 2014.


    (3) Kế hoạch vốn xây dựng cơ bản:


    - Vốn Ngân sách thành phố (do Sở GTVT làm chủ đầu tư): Thực hiện 39,109 tỷ đồng/29,109 tỷ đồng đạt 134% kế hoạch (không tính các công trình thanh quyết toán và thanh toán khối lượng) và giải ngân đạt 383,499 tỷ đồng/384,479 tỷ đồng đạt 99,75% kế hoạch.


     - Dự án ODA: Vốn ODA thực hiện và giải ngân 298,99 tỷ đồng/61,22 tỷ đồng, đạt 488,39% kế hoạch. Vốn đối ứng ODA thực hiện và giải ngân 243 tỷ đồng/193 tỷ đồng, đạt 125,9% kế hoạch.


    b) Kết quả thực hiện 03 nhiệm vụ trọng tâm:


    (1) Nhiệm vụ 1: Hoàn thành thi công và khánh thành, đưa vào sử dụng Nút giao thông khác mức Ngã ba Huế vào ngày 29/3/2015.


    Sở đã chủ động, tích cực phối hợp với nhà đầu tư trong việc triển khai dự án Nút giao thông khác mức Ngã ba Huế. Dự án đã hoàn thành và khánh thành, đưa vào sử dụng vào ngày 29/3/2015.


    (2) Nhiệm vụ 2: Đấu thầu, đưa vào hoạt động tuyến xe buýt trợ giá đầu tiên theo hình thức xã hội hóa.


    - Về xây dựng cơ sở hạ tầng: Khởi công công trình trong tháng 10/2015.


    - Về công tác đấu thầu, đưa vào vận hành: UBND thành phố đã phê duyệt Hồ sơ dự toán Hạng mục Cung cấp phương tiện và dịch vụ; Sở đã trình nhưng chưa được UBND thành phố phê duyệt Kế hoạch đấu thầu tổng thể các gói thầu, Kế hoạch lựa chọn nhà thầu, hồ sơ mời thầu nên chưa có sơ sở để tiến hành các thủ tục tiếp theo.


    Ngày 05/10/2015 tại buổi họp nghe Sở GTVT báo cáo Quy định về đấu thầu các tuyến vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt có trợ giá và triển khai các tuyến BRT, các tuyến xe buýt có trợ giá Chủ tịch UBND thành phố kết luận : "Thống nhất triển khai thí điểm 02 tuyến xe buýt trợ giá". Thực hiện chủ trương trên đã trình lại Hồ sơ dự toán điều chỉnh, Kế hoạch đấu thầu tổng thể, Kế hoạch đấu thầu và hồ sơ mời thầu 02 tuyến xe buýt trợ giá trợ giá đầu tiên tại Đà Nẵng. Tuy nhiên, tại cuộc họp giao ban ngày 15/12/2015 Chủ tịch UBND thành phố đã chủ trương: Thực hiện đấu thầu, đưa vào hoạt động 05 tuyến xe buýt trợ giá trong năm 2016 và UBND thành phố sẽ báo cáo với Thường trực Thành ủy để xin chủ trương thực hiện.


    Hiện nay, Sở đã hoàn thiện Hồ sơ dự toán điều chỉnh và hồ sơ mời thầu 05 tuyến xe buýt và sẽ trình UBND thành phố phê duyệt sau khi Thường trực Thành ủy có chủ trương đồng ý.


    (3) Nhiệm vụ 3: Xây dựng chương trình và phối hợp triển khai các hoạt động tuyên truyền, vận động thực hiện các tiêu chí văn minh đô thị thuộc lĩnh vực giao thông trên địa bàn thành phố.


    Sở đã phối hợp với Ban An toàn giao thông thành phố tham mưu UBND thành phố ban hành Kế hoạch số 2176/KH-UBND ngày 26/3/2015 về triển khai thực hiện công tác tuyên truyền về Tiêu chí văn hóa giao thông đường bộ trên địa bàn thành phố; xây dựng Chương trình phối hợp số 79/CTPH-BATGT triển khai hoạt động tuyên truyền vận động thực hiện tiêu chí văn hóa giao thông - văn minh đô thị năm 2015. Đồng thời phối hợp với các Sở, ngành, đoàn thể tổ chức nhiều hoạt động, hình thức tuyên truyền về luật giao thông, về văn hóa giao thông nhằm thay đổi ý thức của người dân khi tham gia giao thông.


    2. Tình hình và kết quả hoạt động của ngành trên các lĩnh vực


    a) Thực hiện đầu tư XDCB và giải ngân đúng kế hoạch UBND thành phố giao,đã tập trung chỉ đạo, đôn đốc, bảo đảm tiến độ thực hiện các công trình trọng điểm như dự án xây dựng nút giao thông khác mức Ngã ba Huế; Đường Trục I Tây Bắc (đoạn từ nút GT ngã ba Huế đến Bệnh viện ung thư); Hạ tầng kỹ thuật Khu số 2 và số 7 Trung tâm đô thị mới Tây Bắc; Đường Nguyễn Tất Thành nối dài và Tuyến đường Hòa Phước - Hòa Khương thuộc dự án Phát triển bền vững; Làm việc với các nhà đầu tư và các đơn vị liên quan để xúc tiến và triển khai các dự án BT .


    b) Hoạt động vận tải đáp ứng nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa với chất lượng phương tiện và dịch vụ ngày càng cao.Công tác quản lý vận tải tiếp tục chuyển biến tích cực, góp phần phát triển vận tải, dịch vụ, kiểm soát hoạt động của các phương tiện và duy trì trật tự vận tải trên địa bàn thành phố; đã tổ chức thực hiện tốt các hoạt động vận tải phục vụ lễ, Tết.


    Triển khai nhiều nội dung tổ chức vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt và phát triển dịch vụ theo quy hoạch được duyệt . Tổ chức dựng phim quảng cáo, tuyên truyền hoạt động xe buýt. Hoàn thành toàn bộ hồ sơthiết kế bản vẽ thi công hệ thống BRT trong khuôn khổ dự án phát triển bền vững. Tổ chức đánh giá hoạt kết quả triển khai 06 tháng thí điểm tuyến buýt mẫu số 01 (Đà Nẵng - Hội An). Thường xuyên kiểm tra và xử lý các vi phạm trong hoạt động xe buýt thông qua thiết bị giám sát hành trình.


    Tổ chức đánh giá hoạt động vận chuyển hành khách bằng taxi đối với 06 doanh nghiệp taxi trên địa bàn thành phố. Phối hợp tổ chức Hội nghị Doanh nghiệp vận tải với "Năm văn hóa, văn minh đô thị 2015" và thực hiện có hiệu quả quy chế phối hợp chống thất thu thuế trong hoạt động vận tải tư nhân.


    c) Quản lý, khai thác có hiệu quảhệ thống hạ tầng giao thông thành phố và hướng dẫn, hỗ trợ các quận, huyện trong công tác duy tu, sửa chữa các tuyến đường địa phương.


    (1) Về đường bộ:


    - Tiếp nhận bàn giao quản lý, đưa vào khai thác 27 tuyến đường /21,173 km và 01 cầu/1250md; triển khai sửa chữa 31 tuyến đường, 09 cầu và công trình hạ tầng giao thông khác; tổ chức lại giao thông tại 04 nút giao ; kẻ vạch sơn, bổ sung biển báo 41 tuyến đường; lắp đặt biển báo hạn chế tốc độ trên tuyến đường Hoàng Sa, Trường Sa, Võ Nguyên Giáp; biển báo cấm sử dụng còi trước khu vực bệnh viện, cơ quan hành chính, trường học, khách sạn…. duy tu, sửa chữa đèn tín hiệu giao thông phục vụ trong dịp Tết Nguyên đán và Lễ 30 Tháng 4. Lắp đặt trụ biển tên đường theo Nghị quyết 81/2014/NQ-HĐND.


    - Lắp đặt hệ thống camera giám sát giao thông tại cầu Thuận Phước nhằm phát hiện và ghi lại hình ảnh xe, biển số xe vi phạm TTATGT để xử lý. Sở đã chủ động phối hợp kiểm tra, rà soát, báo cáo đề xuất phương án sửa chữa, khắc phục các nút giao thông, các tuyến đường có nguy cơ tiềm ẩn tai nạn giao thông và được UBND thành phố thống nhất giải pháp xử lý, cho phép thi công khắc phục 01 điểm đen và 99 vị trí tiềm ẩn tai nạn giao thông địa bàn thành phố.


    (2) Về đường thủy nội địa:Tiếp nhận bàn giao quản lý, đưa vào khai thác 01 tuyến đường thủy nội địa quốc gia sông Hàn dài 6,4 km; Sở đã tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về giao thông vận tải thủy nội địa; xây dựng, trình UBND thành phố công bố Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Cảng vụ đường thủy Đà Nẵng; triển khai công tác lập quy hoạch chi tiết phát triển GTVT đường thủy nội địa; kết hợp công tác kiểm tra với hướng dẫn, hỗ trợ các chủ phương tiện chuẩn hóa các điều kiện an toàn và liên hệ mở lớp đào tạo chứng chỉ thuyền trưởng, máy trưởng; kiểm tra luồng tuyến và phối hợp xử lý các trường hợp vi phạm hành lang an toàn giao thông đường thủy; bảo dưỡng hệ thống biển báo hiệu trên các tuyến sông, góp phần đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa.


     (3) Kinh phí thực hiện quản lý, duy tu bảo dưỡng công trình giao thông đường bộ và đường thủy nội địa năm 2015 là 120,8614 tỷ đồng .Chia ra:vốn sự nghiệp địa phương 68,537 tỷ đồng, vốn sự nghiệp Trung ương (ủy thác quản lý QL 14B và quản lý tuyến sông Hàn) 27,815414 tỷ đồng, Quỹ bảo trì đường bộ thành phố 0,964 tỷ đồng, Quỹ bảo trì đường bộ Trung ương 23,545 tỷ đồng.


    Ngoài ra, Sở đã trình UBND thành phố phê duyệt điều chỉnh quy hoạch tổng thể hệ thống giao thông tĩnh. Tham mưu UBND thành phố ban hành quy định về quản lý và sử dụng tạm thời vỉa hè ngoài mục đích giao thông trên các tuyến đường thuộc địa bàn thành phố và tham mưu UBND thành phố bổ sung 06 tuyến đường cấm sử dụng tạm thời vỉa hè để kinh doanh buôn bán.


    d) Quản lý phương tiện và người lái ổn định, có nề nếp:


    (1) Hoạt động kiểm định xe cơ giới ổn định, đáp ứng yêu cầu quản lý chất lượng phương tiện; đã đầu tư, đưa dây chuyền kiểm định thứ 2 tại cơ sở kiểm định số 2 vào hoạt động ; triển khai và thu phí sử dụng đường bộ ô tô qua đầu phương tiện kiểm định kết quả tương đối tốt.


    Đồng thời đã triển khai quyết liệt công tác đăng ký, đăng kiểm phương tiện thủy nội địa , nhất là đã bổ sung, hoàn thiện chương trình quản lý và thiết lập cơ sở dữ liệu công tác đăng ký phương tiện thủy nội địa mang lại hiệu quả thiết thực cho công tác đăng ký, đăng kiểm phương tiện thủy nội địa.


    (2) Công tác đào tạo, sát hạch, cấp đổi, thu hồi Giấy phép lái xe (GPLX) thường xuyên được kiểm tra, giám sát và hoạt động có nền nếp . Tổ chức tốt việc cấp đổi GPLX ô tô bằng giấy bìa sang GPLX bằng nhựa theo quy định, xây dựng hệ cơ sở dữ liệu GPLX địa phương quản lý và chuyên mục Quản lý đào tạo trên website của Sở.


     đ) Trật tự, an toàn giao thông tuy còn diễn biến phức tạp nhưng tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí:


    Sở đã chủ động triển khai đồng bộ nhiều biện pháp và phối hợp Ban An toàn giao thông thành phố triển khai nhiều giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông đã góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông trên địa bàn về cả 3 tiêu chí so năm 2014, về số vụ tai nạngiảm 21 vụ (153 vụ/174 vụ=12,1%); về số người chết giảm 02 người (96 người chết/98 người chết=2%) và số ngườibị thương giảm 38 người (116 người bị thương /154 người bị thương =24,7%).


    e) Hiệu lực, hiệu quả quản lý của Sở và các đơn vị nâng lên rõ rệt; cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, ứng dụng khoa học- công nghệ tiên tiến trong quản lý có nhiều tiến bộ. Quy chế dân chủ cơ sở được phát huy đúng mức gắn với duy trì chế độ kỹ luật, kỹ cương hành chínhvà tổ chức thiết thực, có hiệu quả các phong trào thi đua trong toàn ngành.


    (1) Về định hướng phát triển ngành:


     Trình UBND thành phố phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch Giao thông tĩnh đến năm 2030 và xây dựng, triển khai Kế hoạch thực hiện Kết luận 75-KL/TW ngày 12/11/2013 của Bộ Chính trị. Xây dựng Quy hoạch chi tiết đường thủy nội địa và lập các đề án: Hiện đại hóa Trung tâm điều hành đèn tín hiệu giao thông và vận tải công cộng, Hoàn thiện mô hình tổ chức quản lý vận tải công cộng, Thí điểm phát triển dịch vụ xe đạp công cộng trong khu vực trung tâm thành phố, Tăng cường vận tải công cộng kết hợp với kiểm soát sử dụng phương tiện cá nhân, kiểm soát và điều tiết hợp lý các phương tiện vận tải vào trung tâm thành phố, Thu phí đỗ xe ô tô trên địa bàn thành phố; phương án Đấu thầu dịch vụ quản lý, bảo trì đường bộ,…


    (2) Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật:


    Sở đã xây dựng và chỉ đạo thực hiện chương trình, kế hoạch của ngành về công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật. Nội dung tuyên truyền thiết thực, có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp từng đối tượng; thông qua các hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống ngành GTVT Việt Nam, Hội nghị thi đua điển hình tiên tiến ngành GTVT thành phố lần thứ IV, Đại hội Đảng bộ Sở GTVT lần thứ XIV Sở đã tập trung tuyên truyền giáo dục về truyền thống dân tộc, truyền thống ngành; và phổ biến các quy định mớiban hànhcủa Nhà nước, với nhiều hình thức phong phú, linh hoạt hơn; góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành và thực thi pháp luật trong ngành và người dân.


    (3) Công tác cải cách thủ tục hành chính tiếp tục được mở rộng và đi vào chiều sâu trên các lĩnh vực. Sở đã rà soát, đề nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi, bãi bỏ 04 văn bản và ban hành 02 văn bản quy phạm pháp luật; rà soát, sửa đổi 53 thủ tục hành chính, bãi bỏ 06 thủ tục, ban hành mới 14 thủ tục và đơn giản hóa 01 thủ tục; toàn bộ các dịch vụ của Sở đều được áp dụng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008, trong đó có 02/76 thủ tục hành chính được thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông và triển khai việc trả Giấy phép lái xe qua dịch vụ chuyển phát nhanh (từ tháng 5/2015); nâng cao chất lượng hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả; triển khai hệ thống mạng của Sở theo mô hình Client/Server; xây dựng, nâng cấp 06 phần mềm quản lý và cung cấp dịch vụ hành chính công trực tuyến ở mức độ 3 đối với 09 dịch vụ; kết quả khảo sát cho thấy mức độ hài lòng của các tổ chức, công dân đạt kết quả cao (86% là rất hài lòng, 14 % hài lòng và không có tổ chức, công dân không hài lòng).


    (4)Về tổ chức bộ máy và phát triển nguồn nhân lực:


    Trong năm đã thành lập 01 đơn vị sự nghiệp (Cảng vụ đường thủy nội địa thành phố Đà Nẵng). Tổ chức rà soát, điều chỉnh quy hoạch cán bộ toàn ngành giai đoạn 2016 - 2020. Tiến hành thủ tục bổ nhiệm: 05 đối tượng thuộc thẩm quyền Chủ tịch UBND thành phố, 11 đối tượng thuộc thẩm quyền Giám đốc Sở, 21 đối tượng thuộc thẩm quyền Thủ trưởng đơn vi. Đưa đi đào tạo và tạo điều kiện để 101công chức, viên chức được tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng về lý luận chính trị,kiến thức quản lý nhà nước và chuyên môn.


    Các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Sở tiếp tục nghiêm túc thực hiện Chỉ thị số 29-CT/TU ngày 06/11/2013 của Ban Thường vụ Thành ủy về tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu xây dựng thành phố trong tình hình mới và tăng cường giáo dục đội ngũ công chức, viên chức, lao động.


    (5)Công tác thanh tra, kiểm tra phòng chống tham nhũng, lãng phí và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở:
Sở đã chỉ đạo thực hiện kế hoạch thanh tra, tự kiểm tra trên các lĩnh vực hành chính, quản lý chuyên ngành, nhất là trong công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, giải quyết khiếu nại, tố cáo, thực hiện quy chế dân chủ tại cơ sở; kiểm tra việc thực hiện các quy định về quản lý chất lượng công trình, các quy định về an toàn giao thông đường thuỷ nội địa, các quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng ôtô, taxi; kiểm tra việc chấp hành các quy định về đào tạo lái xe cơ giới đường bộ.


    Thông qua công tác thanh tra, kiểm tra đã đánh giá việc chấp hành pháp luật, quy định của nhà nước, chỉ đạo của ngành, đôn đốc các đơn vị đảm bảo tiến độ thực hiện yêu cầu, nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch được giao; đồng thời kịp thời chấn chỉnh những sai phạm, tuyên truyền và hướng dẫn đơn vị thực hiện đúng các quy định của pháp luật, góp phần đưa hoạt động vận tải, quản lý chất lượng kỹ thuật phương tiện, người lái, quản lý đô thị, quản lý đầu tư, xây dựng công trình vào nề nếp, kịp thời giải quyết các công việc của tổ chức, công dân.


    (6) Tổ chức các phong trào thi đua: Sở đã phối hợp Công tác Ngành GTVT thành phố tổ chức ký giao ước thi đua và phát động thi đua trong toàn ngành ngay từ đầu năm; thông qua các phong trào thi đua nhiều công trình được khởi công hoặc khánh thành chào mừng các sự kiện trọng đại của thành phố, đất nước, tiêu biểu như công trình Nút giao thông khác mức Ngã Ba Huế được khánh thành trong ngày 29/3/2015 chào mừng 40 năm giải phóng Đà Nẵng.


    Ngoài ra, đã phối hợp tổ chức các hoạt động văn hóa - thể thao chào mừng Hội nghị thi đua điển hình tiên tiến ngành GTVT lần thứ IV/2015, chào mừng 70 năm ngày truyền thống ngành GTVT Việt Nam. Tổ chức thành công Hội thi "Tiếng hát CC,VC và NLĐ" năm 2015 và Giải thể thao gồm các bộ môn: Cầu lông, bóng bàn, bóng đá mi ni trong tháng 6/2015. Vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động viết bài dự thi "Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa XHCN Việt Nam". Phối hợp với Ban liên lạc hưu trí ngành GTVT tổ chức thành công Lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho Ban Giao vận Quảng Đà (nay là Sở GTVT Đà Nẵng) vào ngày 26/5/2015.


    g) Triển khai thực hiện "Năm văn hóa, văn minh đô thị 2015", Sỏ đã chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, xây dựng ý thức văn hóa giao thông, cải tạo, nâng cấp hạ tầng giao thông; rà soát, tổ chức giao thông nhiều tuyến đường, nút giao để đảm bảo ATGT. Tổ chức Hội nghị "Doanh nghiệp vận tải với Năm văn hóa, văn minh đô thị 2015"với hơn 3.000 người tham dự; chỉ đạo in dán nội dung "9 nên và 9 không nên" cho hơn 1.246 xe taxi và 61 xe buýt; phối hợp tổ chức Hội thi "Doanh nghiệp Taxi Đà Nẵng với văn hóa giao thông, văn minh đô thị".


II. ĐÁNH GIÁ CHUNG


    Năm 2015 Sở đã bám sát nhiệm vụ thành phố giao, chủ động triển khai và thực hiện có hiệu quả các hoạt động của ngành theo Chương trình công tác, kế hoạch của Sở; lãnh đạo Sở tập trung chỉ đạo, điều hành kiên quyết, có trọng tâm, trọng điểm; CBCNV lao động trong ngành đã nỗ lực phấn đấu, tích cực thực hiện và cơ bản hoàn thành nhiệm vụ được giao.


    Vì vậy, các chỉ tiêu kế hoạch đều hoàn thành, thu ngân sách vượt dự toán khá cao,các nhiệm vụ trọng tâm UBND thành phố giao đều hoàn thành tương đối xuất sắc.Hoạt động của ngành trên các lĩnh vựcổn định và tiếp tục chuyển biến tích cực, công tác quản lý vận tải, quản lý xây dựng, quản lý hạ tầng và ATGT có tiến bộ. Hiệu lực, hiệu quả quản lý của ngành tiếp tục nâng lên rõ rệt; công tác cải cách hành chính có nhiều tiến bộ. Các kết quả tích cực trên đã góp phần vào thành tựu phát triển chung của thành phố trong năm 2015.


    Tuy nhiên, hoạt động của ngành còn một số tồn tại, vướng mắc như sau:


    - Tiến độ thi công chậm;chủ yếu do việc bố trí vốn từ ngân sách chưa kịp thời và một số công trình phải điều chỉnh thiết kế nhiều lần. Công tác quyết toán một số công trình hoàn thành còn chậm, chủ yếu do nhà thầu chủ yếu tập trung vào công tác bảo đảm tiến độ thi công nên chưa quan tâm đúng mức đến việc hoàn thiện hồ sơ thủ tục.


    - Việc triển khai thực hiện các quy định của Nhà nước trên lĩnh vực tổ chức, quản lý vận tải còn có những khó khăn, lúng túng nhất định.


    Chủ yếu do một số quy định của Nhà nước về tổ chức và quản lý vận tải tuy mới được ban hành nhưng phải bổ sung, sửa đổi nhiều lần ; Khung cơ chế, chính sách ưu tiên khuyến khích phát triển vận tải và dịch vụ hỗ trợ vận tải chưa ban hành; công tác phối hợp hậu kiểm giữa cơ quan cấp phép với Sở và cơ quan thuế về điều kiện kinh doanh vận tải và việc thực hiện Quy chế phối hợp liên ngành giữa Công an thành phố với Sở trong quản lý, thanh kiểm tra hoạt động vận tải cơ giới đường bộ chưa được duy trì thường xuyên.


    Ngoài ra, các đơn vị kinh doanh vận tải hàng hóa chưa thực hiện đúng quy định của nhà nước về đăng ký hồ sơ kê khai giá cước và thực hiện chế độ báo cáo, thống kê... cũng gây khó khăn cho công tác đánh giá và định hướng phát triển vận tải hàng hóa của ngành.


    - Hiện tượng ùn tắc giao thông hiện nay đã xảy ra cục bộ vào giờ cao điểmở một số nút, đường phố chính; chủ yếu do vận chuyển khách công cộng bằng xe buýt vẫn còn chiếm tỷ lệ thấp trong giao thông đường bộ, việc tổ chức giao thông tĩnh còn hạn chế do thiếu đất cho phát triển hệ thống giao thông tĩnh, nhất là ở khu vực trung tâm thành phố. Và lực lượng tuần tra, kiểm tra của các cơ quan chức năng còn mỏng, trong lúc địa bàn quản lý rộng lớn.


    - Tổ chức giao thông tại một số nút giao thông chưa hợp lý,hệ thống biển báo còn thiếu và chưa được điều chỉnh theo Quy chuẩn kỹ thuật QCVN 41:2012/BGTVT và Tiêu chuẩn màng phản quang mới; vạch sơn nhiều tuyến đường bị mờ, mất tác dụng nhưng chưa được sơn kẻ lại do thiếu kinh phí.


Phần thứ hai
MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ NĂM 2016


    Năm 2016 là năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội lần thứ XXI Đảng bộ thành phố và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội thành phố 5 năm 2016 -2020. Trong điều kiện cơ cấu lại chi ngân sách theo hướng chi đầu tư tăng nhanh hơn và "Đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ và có trọng điểm" , hoạt động của ngành trong năm tuy có thuận lợi về phát triển kết cấu hạ tầng giao thông nhưng cũng có nhiều khó khăn, thách thức trong huy động vốn đầu tư, trợ giá vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt và thực hiện các giải pháp giảm thiểu tai nạn, ùn tắc giao thông trên địa bàn thành phố.


   I. MỤC TIÊU


   1. Mục tiêu chung


    Tiếp tục phát triển hợp lý, có trọng tâm hệ thống hạ tầng giao thông theo hướng hiện đại kết hợp với nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải và phát triển vận tải hành khách công cộng, liên kết các phương thức vận tải; tăng cường triển khai đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp giảm thiểu tai nạn, ùn tắc giao thông, xây dựng văn hóa tham gia giao thông và phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch, nhiệm vụ trọng tâm nhà nước giao, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội thành phố năm 2016.
    2. Các chỉ tiêu cụ thể


   (1) Chỉ tiêu thu chi ngân sách:


   - Tổng thu NSNN: 21,740 tỷ đồng; chia ra: Thu Phí, lệ phí 18,440 tỷ đồng và Thu khác 3,3 tỷ đồng.


    - Tổng chi từ NSNN: 168,282 tỷ đồng; chia ra: chi quản lý hành chính 12,886 tỷ đồng, chi sự nghiệp 128,950 tỷ đồng và chi quản lý tập trung tại ngân sách thành phố 26,396 tỷ đồng (trong đó: trợ giá xe buýt 15,4 tỷ đồng);


    - Chi từ nguồn thu được để lại: 12,734 tỷ đồng.


    (2) Chỉ tiêu kế hoạch vận tải:


   - Doanh thu vận tải 7.685 tỷ đồng;


    - Khối lượng luân chuyển hành khách 1.332 triệu ng.km;


    - Khối lượng luân chuyển hàng hóa 2.971 triệu T.km;


    - Khối lượng hàng hóa qua cảng 6,9 triệu tấn.


    (3) Chỉ tiêu vốn quy hoạch, chuẩn bị đầu tư và xây dựng cơ bản:


    - Vốn quy hoạch (6 dự án quy hoạch thanh toán khối lượng và chuyển tiếp): 1.319,8 triệu đồng;


    - Vốn chuẩn bị đầu tư (7 dự án): 1.400 triệu đồng;


    - Vốn xây dựng cơ bản:683.364 triệu đồng. Chia ra:


    + Các công trình do UBND thành phố làm chủ đầu tư và Sở là cơ quan quản lý chuyên ngành: 643.557 triệu đồng;


    + Các công trình do Sở làm chủ đầu tư: 39.807 triệu đồng.


    3. Ba nhiệm vụ trọng tâm đăng ký với UBND thành phố


    a) Nhiệm vụ 1: Hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư Công trình "Xây dựng mới cầu vượt hoặc hầm chui qua sông Hàn (đoạn giữa cầu Sông Hàn và cầu Thuận Phước) trước ngày 31/10/2016.


    b) Nhiệm vụ 2: Xây dựng Quy định quản lý hoạt động thí điểm xe điện 4 bánh trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, hoàn thành trong tháng 8/2016.


    c) Nhiệm vụ 3: Khởi công Công trình "Nút giao thông khác mức Nguyễn Tri Phương - Điện Biên Phủ - Lê Độ trong tháng 9/2016.


II. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP


    1. Phát triển hợp lý, đa dạng hóa các loại hình vận tải và dịch vụ; nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải và phát triển dịch vụ cảng - logistics nhằm đưa Đà Nẵng trở thành trung tâm dịch vụ logistics của khu vực và cả nước.


    - Tăng cường quản lý, nâng cao chất lượng các loại hình vận tải tuyến cố định, xe chạy hợp đồng, du lịch gắn với duy trì trật tự vận tải, kiểm soát xe quá khổ, quá tải trọng; kiểm tra, xử lýnghiêm tình trạng "xe dù, bến cóc" tái diễn và các hành vi vi phạm về xếp hàng hóa lên xe tại các cảng, bến, mỏ vật liệu, kho hàng lớntrên địa bàn thành phố;


    Phối hợp Hiệp hội vận tải hàng hóa triển khai đề án thí điểm sử dụng Sàn giao dịch vận tải theo chủ trương của Bộ Giao thông vận tải vàhỗ trợ Sàn giao dịch vận tải VinaTrucking liên hệ, kết nối với các đơn vị vận tải, chủ hàng trên địa bàn thành phố.


    Khuyến khích, hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp đầu tư nâng cao chất lượng phương tiện - dịch vụ, củng cố và phát triển thương hiệu, từng bước hình thành tập đoàn vận tải có trụ sở chính đặt tại Đà Nẵng.


    - Phát triển vận tải hành khách công cộng thân thiện với môi trường (BRT, xe buýt tiêu chuẩn dịch vụ BRT, xe điện,…) và liên kết với các loại hình vận tải chuyển tiếp (taxi, xe ôm). Tăng cường công tác liên kết phục vụ trung chuyển hành khách tại các cửa ngõ cảng biển, cảng hàng không, ga Đà Nẵng thông qua các phương tiện vận tải hành khách công cộng.


    - Xây dựng, trình phê duyệt và thực hiện đề án: Hoàn thiện mô hình quản lý vận tải công cộng.


    Xây dựng và ban hành Quy định quản lý hoạt động thí điểm xe điện 4 bánh, xây dựng quy trình kiểm tra, giám sát trợ giá xe buýt và tổ chức đấu thầu, đưa các tuyến buýt trợ giá vào hoạt động sau khi UBND thành phố phê duyệt.


    - Phối hợp triển khai thực hiện dự án hành lang kinh tế Đông Tây 2; phát triển dịch vụ vận tải hàng hóa bằng đường bộ, vận tải đa phương thức nhằm hỗ trợ tối đa cho phát triển ngành dịch vụ logistics; hỗ trợ hình thành các doanh nghiệp có đội xe lớn, hoạt động trong phạm vi rộng và phát triển mạng lưới giao thông kết nối Trung tâm logistics.


    - Phối hợp phát triển hạ tầng kỹ thuật Logistics một cách đồng bộ, liên thông và hợp lý và hình thành liên kết các doanh nghiệp hoạt động trong chuỗi cung ứng hàng hóa, dịch vụ nhằm nâng cao tính liên thông trong các khâu của hệ thống logitics.


    2. Đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ và có trọng điểm; đảm bảo tiến độ triển khai thực hiện các dự án đầu tư phát triển hạ tầng giao thông đô thị theo kế hoạch.


    - Tiếp tục triển khai thực hiện, kết hợp với rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch tổng thể và các quy hoạch chi tiết ngành, lĩnh vực. Xây dựng Đề án liên kết phát triển mạng lưới hạ tầng giao thông vận tải giữa Đà Nẵng với tỉnh bạn. Ưu tiên đầu tư xây dựng, nâng cấp các công trình đầu mối giao thông, tạo sự liên kết GTVT thành phố với GTVT quốc gia. Tích cực phối hợp các cơ quan Trung ương thực hiện các dự án quan trọng của quốc gia và khu vực đi qua địa bàn thành phố.


    - Triển khai công tác chuẩn bị đầu tư các dự án đầu tư trung hạn 2016 - 2020; nhất là các đoạn còn lại của tuyến đường vành đai phía Bắc, phía Tây (nhằm kết nối với đường tránh Nam hầm Hải Vân, đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi) và tuyến đường ĐT 601 (kết nối với đường Hồ Chí Minh, đoạn La Sơn - Túy Loan). Hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư công trình:Xây dựng mới cầu vượt hoặc hầm chui qua sông Hàn (đoạn giữa cầu Sông Hàn và cầu Thuận Phước). Nâng cấp tuyến ĐH2 (tuyến Hòa Nhơn-Hòa Sơn) nhằm kết nối mạng lưới đường thành phố với đường Hồ Chí Minh (đoạn La Sơn - Túy Loan).


    - Phối hợp, đẩy nhanh tiến độ triển khai, thực hiện các dự án trọng điểm về giao thông theo Nghị quyết số 33-NQ/TW, Kết luận 75-KL/TW của Bộ Chính trị và các thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ như dự án mở rộng Cảng Hàng không Quốc tế Đà Nẵng, dự án di dời Ga đường sắt Đà Nẵng và các công trình liên quan, dự án mở rộng hầm đường bộ Hải Vân, dự án mở rộng tuyến Quốc lộ 14B giai đoạn 2, dự án nâng cấp mở rộng Quốc lộ 14G, dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, … và hỗ trợ Công ty Cổ phần Cảng Đà Nẵng thực hiện dự án nâng cấp mở rộng cảng Tiên Sa giai đoạn 2.


    - Tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện và hoàn thành các gói thầu của dự án Phát triển bền vững; nhất là các gói thầu về đường vành đai phía Nam, phía Bắc, hệ thống xe buýt nhanh BRT.Khởi công Công trình: Nút giao thông khác mức Nguyễn Tri Phương - Điện Biên Phủ - Lê Độ.


    - Cải tạo, nâng cấp một số tuyến đường nội đô, trước mắt tập trung triển khai cải tạo, chỉnh trang 22 tuyến (33 đường, tổng chiều dài 105,6km) phục vụ Tuần lễ cấp cao APEC 2017, gồm 13 tuyến đường đối ngoại (23 đường, dài 94,4km) và 9 tuyến đường đối nội (10 đường, dài 11,2 km).


    - Tiếp tục triển khai ngầm hoá hệ thống đường dây dẫn điện, thông tin liên lạc, trước mắt tập trung cho khu vực trung tâm đô thị, và các đường phố chính nhằm đảm bảo cảnh quan đô thị. Tăng cường năng lực thích ứng với biến đổi khí hậu và nước biển dâng của hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông.


    - Đề xuất bố trí quỹ đất và đầu tư hợp lý để phát triển kết cấu hạ tầng giao thông, xúc tiến kêu gọi đầu tư hạ tầng giao thông theo hình thức PPP, nhất làxúc tiến đầu tư xây dựng các điểm đậu đỗ xe tập trung ở khu vực trung tâm theo hình thức xã hội hóa.


3. Nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác các công trình hạ tầng giao thông.


    - Chú trọng công tác thẩm định an toàn giao thông ngay từ bước phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình nhằm kiểm soát và điều tiết giao thông. Duy trì và mở rộng hình thức đặt hàng quản lý, bảo trì các công trình nhằm đảm bảo tính ổn định, kịp thời trong quá trình vận hành khai thác các tuyến đường bộ, đường thủy nội địa.


    - Xây dựng hệ thống dữ liệu kết cấu hạ tầng giao thông, đánh giá tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ và tăng cường công tác quản lý, bảo trì gắn với công tác kiểm soát tải trọng xe nhằm khai thác có hiệu quả hạ tầng giao thông hiện có, bảo vệ chất lượng công trình đang khai thác và tạo xu hướng phát triển vận tải lành mạnh, bền vững hơn.


    - Xây dựng, trình phê duyệt và thực hiện đề án: Hiện đại hóa Trung tâm Điều hành đèn tín hiệu giao thông và vận tải công cộng.


    Nghiên cứu nâng cấp phát triển hệ thống điều hành giao thông (gồm: tăng cường hệ thống camera giám sát giao thông CCTV; nâng cao tính năng hệ thống phần mềm quản lý; đẩy mạnh ứng dụngGIS, hệ thống giao thông thông minh (ITS) trong quản lý giao thông đô thị; trước mắt, hoàn thành công tác khảo sát hiện trường và cập nhật dữ liệu hạ tầng kỹ thuật giao thông trên phần mềm ứng dụng GIS. Phối hợp JICA mở rộng phạm vi "Dự án Cải thiện giao thông đô thị thành phố Đà Nẵng".


    - Tiếp tục xây dựng và phát huy tiềm lực khoa học công nghệ của ngành; tranh thủ tiếp cận và làm chủ các công nghệ mới thông qua các dự án ODA của ngành nhằm giải quyết có hiệu quả các bức xúc trong quản lý hạ tầng và cung cấp dịch vụ trên lĩnh vực giao thông vận tải thành phố.


    4. Phối hợp thực hiện đồng bộ các giải pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, duy trì trật tự vỉa hè, hạn chế ùn tắc và giảm thiểu tai nạn giao thông bền vững. Tiếp tục xây dựng văn hóa giao thông, văn minh đô thị.


    - Tiếp tục thực hiện Chiến lược Quốc gia bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 , Nghị quyết số 88/NQ-CP của Chính phủ và Quyết định 994/QĐ-TTg ngày 19/6/2014 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các giải pháp trọng tâm bảo đảm trật tự an toàn giao thông, lập lại trật tự hành lang an toàn giao thông đường bộ, đường sắt và triển khai thực hiện kế hoạch bảo đảm trật tự an toàn giao thôngcủa thành phố.


    - Xây dựng, trình phê duyệt và thực hiện các đề án: Tăng cường vận tải công cộng kết hợp với kiểm soát sử dụng phương tiện cơ giới cá nhân, kiểm soát và điều tiết hợp lý các phương tiện vận tải vào trung tâm thành phố; Thí điểm phát triển dịch vụ xe đạp công cộng khu vực trung tâm thành phố.


    - Bên cạnh việc nghiên cứu đầu tư xây dựng các cầu vượt, hầm chui cho người đi bộ ở khu vực trung tâm và xây dựng các bãi đỗ xe ngầm, nổi trong thành phố; cần rà soát, cải thiện khả năng thông hành tại các trục, nút giao thông trọng điểm có hiện tượng ùn tắc và thường xảy ra tai nạn giao thông; áp dụng công nghệ tiên tiến trong phân làn, phân luồng giao thông, đặc biệt là ở các nút giao thông; tổ chức các làn đường ưu tiên cho tổ chức giao thông phi cơ giới và xe buýt; triển khai thí điểm giải pháp tổ chức giao thông cho người đi bộ tại các khu vực có khách du lịch tập trung đông người; chấn chỉnh tình trạng đỗ xe ô tô tràn lan trên đường.


    - Phối hợp xây dựng chương trình và đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao ý thức của người tham gia giao thông và thực hiện đồng bộ các giải pháp bảo đảm an toàn giao thông, giảm thiểu tai nạn, chống ùn tắc giao thông.


    - Đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, trọng tâm là vận động tuân thủ pháp luật, thực hiện nếp sống văn hóa khi tham gia giao thông; gắn với tăng cường kiểm tra, xử phạt, nhất là xử phạt nguội, tập trung tuyên truyền và xử lý đối với các hành vi là nguyên nhân chủ yếu gây ra tai nạn giao thông trong những năm qua (như: vi phạm tốc độ, đi không đúng phần đường, do chuyển hướng, không chú ý quan sát, không nhường đường,…),đồng thời áp dụng các biện pháp hành chính bổ sung nhằm nâng cao ý thức và thay đổi thói quen của người tham gia giao thông. Và đề cao trách nhiệm, kỷ cương của người thực thi công vụ.


    - Tập huấn cho đội ngũ giáo viên những thay đổi về công tác đào tạo lái xe theo Thông tư số 58/2015/TT-BGTVT và hỗ trợ, tạo điều kiện để các cơ sở đào tạo, sát hạch lái xe đầu tư nâng cấp trang thiết bị đào tạo lái xe cơ giới đường bộ.


    - Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các chủ phương tiện tự nguyện cắt giảm thể tích thùng hàng đối với ô tô tải tự đổ được sản xuất, lắp ráp nhập khẩu và cải tạo trước ngày Thông tư 32/2012/TT-BGTVT có hiệu lực. Phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm soát các trường hợp vi phạm chở quá tải từ lần thứ hai trở lên, từ chối kiểm định và yêu cầu bắt buộc cắt thùng hàng theo quy định của Bộ GTVT.


    - Đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý giao thông và giám sát giao thông, phục vụ công tác quản lý nhà nước về đảm bảo TTATGT ngày càng hiệu quả hơn.


    5. Tiếp tục cải cách hành chính; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý chuyên ngành đi đôi với xây dựng đội ngũ công chức chuyên nghiệp, năng động; tăng cường trật tự kỷ cương trong quản lý hành chính.


    - Tiếp tục thực hiện mô hình "Sở điện tử" và cơ chế một cửa, một cửa liên thông. Công bố lộ trình và tổ chức cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên lĩnh vực giao thông vận tải. Nâng cấp, viết mới các phần mềm ứng dụng, nâng cao năng lực điều hành Website, bảo đảm an ninh mạng, an toàn dữ liệu.


    - Hoàn thành Bộ Thủ tục hành chính của Sở; Hoàn thiện các quy trình, nghiên cứu đơn giản hóa hồ sơ, thủ tục, loại bỏ các thủ tục, các dịch vụ không phù hợp, liên tục cải tiến các hoạt động dịch vụ theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 theo cải cách thủ tục hành chính của Nhà nước.


    - Triển khai thực hiện chủ trương cổ phần hóa các đơn vị sự nghiệp: Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới, Công ty Quản lý cầu đường.


    - Xây dựng, cập nhật cơ sở dữ liệu đội ngũ công chức, viên chức. Tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ có phẩm chất, năng lực; đi đôi với chuẩn hóa đội ngũ, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ phát triển ngành, đảm bảo sự chuyển tiếp liên tục, vững vàng giữa các thế hệ cán bộ.
Chú trọng công tác tạo nguồn cán bộ thông qua công tác tiếp nhận đối tượng diện chính sách thu hút nhân tài, đào tạo tại chỗ và công tác quy hoạch, tổ chức thi tuyển nhằm bảo đảm đủ nguồn cán bộ bổ sung, thay thế kịp thời.


    - Tiếp tục nghiêm túc thực hiện Chỉ thị số 29-CT/TU ngày 06/11/2013 của Ban Thường vụ Thành ủy. Tăng cường công tác tự kiểm tra của đơn vị cơ sở; đồng thời triển khai thanh tra, kiểm tra toàn diện các lĩnh vực hoạt động của ngành theo kế hoạch thanh tra, chú trọng kiểm tra đột xuất và thanh tra có trọng tâm, trọng điểm các vấn đề nổi cộm, nhất là về thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, giải quyết khiếu nại, tố cáo./.


CÁC BÀI VIẾT KHÁC:

LogoDoiThoai.6.9.2019

huong dan di chuyen tra cuu thong tin xe buyt da nang

Baner DatLichHenTrucTuyen

Banner HienKeXayDungThanhPhoThongMinh

Banner TraCuuDuLieuTuMayXepHangTuDong

homthu

button khaosat  

Video clip

tiep cong dan

baochi

tracuu

Banner 1Cua

  bannerTuyenTruyenDKTaiKhoanCongDan