Thông tin ngành

Kế hoạch thí điểm triển khai ứng dụng khoa học công nghệ hỗ trợ quản lý và kết nối hoạt động vận tải hành khách theo hợp đồng

Thứ sáu, 29 Tháng giêng 2016 14:24 Array In Array

   Ngày 07 tháng 01 năm 2016, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải đã ký Quyết định số 24/QĐ-BGTVT ban hành Kế hoạch thí điểm triển khai ứng dụng khoa học công nghệ hỗ trợ quản lý và kết nối hoạt động vận tải hành khách theo hợp đồng;


   Sở Giao thông vận tải thành phố Đà Nẵng thông báo đến các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô tô theo hợp đồng được biết và nghiên cứu thực hiện.

 
QLVT


CÁC BÀI VIẾT KHÁC: