Thông tin ngành

Quyết định 51/QĐ-SGTVT: Về việc tặng Giấy khen cho các tập thể và cá nhân Trường Trung cấp nghề Giao thông công chính

Thứ ba, 19 Tháng giêng 2016 15:07 Array In Array

   Ngày 18/01/2016, Giám đốc Sở Giao thông vận tải thành phố Đà Nẵng đã ký quyết định số 51/QĐ-SGTVT: Về việc tặng Giấy khen cho 03 tập thể và 14 cá nhân Trường Trung cấp nghề Giao thông công chính.


   Quyết định 51/QĐ-SGTVT: tải về


Ngọc Thuần


CÁC BÀI VIẾT KHÁC: