Thông tin ngành

Quyết định 49/QĐ-SGTVT: Về việc khen thưởng cho các cá nhân công tác tại các phòng chuyên môn Sở Giao thông vận tải Đà Nẵng đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được Giám đốc Sở giao năm 2015

Thứ ba, 19 Tháng giêng 2016 14:55 Array In Array

   Ngày 18/01/2016, Giám đốc Sở Giao thông vận tải thành phố Đà Nẵng đã ký quyết định số 49/QĐ-SGTVT: khen thưởng cho 11 cá nhân công tác tại các phòng chuyên môn Sở Giao thông vận tải Đà Nẵng đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được Giám đốc Sở giao năm 2015.


Quyết định 49/QĐ-SGTVT: tải về


Ngọc Thuần


CÁC BÀI VIẾT KHÁC: