Thông tin ngành

Quyết định 48/QĐ-SGTVT: Tặng Giấy khen cho các cá nhân công tác tại các phòng chuyên môn sở Giao thông vận tải Đà Nẵng

Thứ ba, 19 Tháng giêng 2016 14:49 Array In Array

   Ngày 18/01/2016, Giám đốc Sở Giao thông vận tải thành phố Đà Nẵng đã ký quyết định số 48/QĐ-SGTVT: Tặng Giấy khen cho 17 cá nhân công tác tại các phòng chuyên môn sở Giao thông vận tải Đà Nẵng.


   Quyết định 48/QĐ-SGTVT: tải về


Ngọc Thuần


CÁC BÀI VIẾT KHÁC: