Thông tin ngành

Quyết định 47/QĐ-SGTVT: Tặng thưởng Danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến” năm 2015 cho các phòng ban thuộc Sở GTVT Đà Nẵng

Thứ ba, 19 Tháng giêng 2016 14:45 Array In Array

   Ngày 18/01/2016, Giám đốc Sở Giao thông vận tải thành phố Đà Nẵng đã ký quyết định số 47/QĐ-SGTVT: “Tập thể lao động tiên tiến” năm 2015 cho 09 phòng ban thuộc Sở GTVT Đà Nẵng.


   Quyết định 47/QĐ-SGTVT: tải về


Ngọc Thuần


CÁC BÀI VIẾT KHÁC: