Thông tin ngành

Thông báo về Kế hoạch tổ chức cuộc thi tìm hiểu các loại mô hình Hợp tác xã kiểu mới

Thứ sáu, 15 Tháng giêng 2016 11:07 Array In Array

   Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ Giao thông vận tải tại Công văn số 56/BGTVT-VT ngày 05/01/2016 về việc triển khai Kế hoạch tổ chức cuộc thi tìm hiểu các loại mô hình Hợp tác xã kiểu mới.


   Ngày 14/01/2016, Sở Giao thông vận tải đã có thông báo 167 /SGTVT-KH đến các Hợp tác xã (HTX) trong ngành giao thông vận tải Kế hoạch tổ chức cuộc thi “Tìm hiểu các loại mô hình HTX kiểu mới” do Liên minh HTX Việt Nam phát động để nghiên cứu, đăng ký tham dự.


Kế hoạch tổ chức cuộc thi “Tìm hiểu các loại mô hình HTX kiểu mới”: tải về


Nguyễn Tiến Dũng


CÁC BÀI VIẾT KHÁC: