Thông tin ngành

Phê duyệt Quy hoạch đấu nối giao thông và cửa hàng xăng dầu với tuyến QL 1A, 14B, 14G và đường tránh Hải Vân - Túy Loan

Thứ hai, 11 Tháng giêng 2016 09:06 Array In Array

   Ngày 05/01/2016, Uỷ ban nhân dân thành phố Đà Nẵng đã ký Quyết định số 43/QĐ-UBND về việc Phê duyệt Quy hoạch đấu nối giao thông và cửa hàng xăng dầu với tuyến QL 1A, 14B, 14G và đường tránh Hải Vân - Túy Loan.


Toàn văn Quyết định 43/QĐ-UBND: Tải về


Võ Văn Phước


CÁC BÀI VIẾT KHÁC: