Thông tin ngành

Phê duyệt Quy hoạch đấu nối giao thông và cửa hàng xăng dầu với tuyến QL 1A, 14B, 14G và đường tránh Hải Vân - Túy Loan

PDF.  Array In Array  Email
Thứ hai, 11 Tháng giêng 2016 09:06

   Ngày 05/01/2016, Uỷ ban nhân dân thành phố Đà Nẵng đã ký Quyết định số 43/QĐ-UBND về việc Phê duyệt Quy hoạch đấu nối giao thông và cửa hàng xăng dầu với tuyến QL 1A, 14B, 14G và đường tránh Hải Vân - Túy Loan.


Toàn văn Quyết định 43/QĐ-UBND: Tải về


Võ Văn Phước

 

Báo cáo: Tổng kết công tác năm 2015 và mục tiêu, nhiệm vụ năm 2016

PDF.  Array In Array  Email
Thứ bảy, 26 Tháng mười hai 2015 15:02
Phần thứ nhất
ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CÔNG TÁC NĂM 2015


    Năm 2015 là năm cuối cùng thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011 - 2015, là năm diễn ra nhiều sự kiện trọng đại của đất nước và thành phố. Trong điều kiện trật tự an toàn giao thông diễn biến phức tạp;vốn xây dựng cơ bản bố trí chưa kịp thời;nhiều quy định về tổ chức, quản lý vận tải mới được ban hành nhưng phải bổ sung, sửa đổi nhiều lần; cơ chế, chính sách thu hút vốn đầu tư và khuyến khích, hỗ trợ doanh nghiệp chưa đồng bộ đã ảnh hưởng đến hoạt động của ngành...
Chi tiết
 

Thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế phối hợp 5425/QC-LN về thực hiện nhiệm vụ bảo đảm TTATGT và bảo vệ kết cấu HTGT đường bộ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

PDF.  Array In Array  Email
Thứ năm, 17 Tháng mười hai 2015 10:07
   Ngày 16/12/2015, Giám đốc Sở Giao thông vận tải vừa ký Quyết định số 802/QĐ-SGTVT thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế phối hợp số 5425/QC-LN ngày 24/9/2015 của Tổng Cục Đường bộ Việt Nam và Tổng Cục Cảnh sát về thực hiện nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn giao thông và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.


   Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế phối hợp giữa Tổng Cục Đường bộ Việt Nam và Tổng Cục Cảnh sát do ông Bùi Thanh Thuận - Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải, ông Nguyễn Văn Chính - Phó Giám...
Chi tiết
 

Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2015

PDF.  Array In Array  Email
Thứ sáu, 17 Tháng bảy 2015 15:23
    Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND thành phố tại Công văn số 3633/UBND-TH ngày 20/5/2015 về việc chuẩn bị nội dung trình tại kỳ họp thứ 13 HĐND thành phố VIII; Sở Giao thông Vận tải báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2015 như sau:


    I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2015


    1. Thực hiện chỉ tiêu kế hoạch về thu chi ngân sách


    - Dự kiến 6 tháng đầu năm 2015 tổng thu ngân sách được 12.670 triệu đồng/24.542 triệu đồng, đạt 51,6% dự toán năm. Chia ra: Thuế đạt 2.627...
Chi tiết
 

LogoDoiThoai.6.9.2019

huong dan di chuyen tra cuu thong tin xe buyt da nang

Baner DatLichHenTrucTuyen

Banner HienKeXayDungThanhPhoThongMinh

Banner TraCuuDuLieuTuMayXepHangTuDong

homthu

button khaosat  

Video clip

tiep cong dan

baochi

tracuu

Banner 1Cua

  bannerTuyenTruyenDKTaiKhoanCongDan