Thông tin ngành

Quyết định 51/QĐ-SGTVT: Về việc tặng Giấy khen cho các tập thể và cá nhân Trường Trung cấp nghề Giao thông công chính

PDF.  Array In Array  Email
Thứ ba, 19 Tháng giêng 2016 15:07

   Ngày 18/01/2016, Giám đốc Sở Giao thông vận tải thành phố Đà Nẵng đã ký quyết định số 51/QĐ-SGTVT: Về việc tặng Giấy khen cho 03 tập thể và 14 cá nhân Trường Trung cấp nghề Giao thông công chính.


   Quyết định 51/QĐ-SGTVT: tải về


Ngọc Thuần

 

Quyết định 50/QĐ-SGTVT: Về việc tặng Giấy khen cho các tập thể và cá nhân Trung tâm Điều hành đèn tín hiệu giao thông và vận tải công cộng

PDF.  Array In Array  Email
Thứ ba, 19 Tháng giêng 2016 15:03

   Ngày 18/01/2016, Giám đốc Sở Giao thông vận tải thành phố Đà Nẵng đã ký quyết định số 50/QĐ-SGTVT: Về việc tặng Giấy khen cho 01 tập thể và 07 cá nhân Trung tâm Điều hành đèn tín hiệu giao thông và vận tải công cộng.


   Quyết định 50/QĐ-SGTVT: tải về


Ngọc Thuần

 

Quyết định 49/QĐ-SGTVT: Về việc khen thưởng cho các cá nhân công tác tại các phòng chuyên môn Sở Giao thông vận tải Đà Nẵng đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được Giám đốc Sở giao năm 2015

PDF.  Array In Array  Email
Thứ ba, 19 Tháng giêng 2016 14:55

   Ngày 18/01/2016, Giám đốc Sở Giao thông vận tải thành phố Đà Nẵng đã ký quyết định số 49/QĐ-SGTVT: khen thưởng cho 11 cá nhân công tác tại các phòng chuyên môn Sở Giao thông vận tải Đà Nẵng đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được Giám đốc Sở giao năm 2015.


Quyết định 49/QĐ-SGTVT: tải về


Ngọc Thuần

 

Quyết định 48/QĐ-SGTVT: Tặng Giấy khen cho các cá nhân công tác tại các phòng chuyên môn sở Giao thông vận tải Đà Nẵng

PDF.  Array In Array  Email
Thứ ba, 19 Tháng giêng 2016 14:49

   Ngày 18/01/2016, Giám đốc Sở Giao thông vận tải thành phố Đà Nẵng đã ký quyết định số 48/QĐ-SGTVT: Tặng Giấy khen cho 17 cá nhân công tác tại các phòng chuyên môn sở Giao thông vận tải Đà Nẵng.


   Quyết định 48/QĐ-SGTVT: tải về


Ngọc Thuần

 

LogoDoiThoai.6.9.2019

huong dan di chuyen tra cuu thong tin xe buyt da nang

Baner DatLichHenTrucTuyen

Banner HienKeXayDungThanhPhoThongMinh

Banner TraCuuDuLieuTuMayXepHangTuDong

homthu

button khaosat  

Video clip

tiep cong dan

baochi

tracuu

Banner 1Cua

  bannerTuyenTruyenDKTaiKhoanCongDan