Thông tin ngành

Quyết định 55/QĐ-SGTVT: Về việc tặng Giấy khen cho các tập thể và cá nhân đơn vị Thanh tra Sở giao thông vận tải

PDF.  Array In Array  Email
Thứ tư, 20 Tháng giêng 2016 11:36

   Ngày 18/01/2016, Giám đốc Sở Giao thông vận tải thành phố Đà Nẵng đã ký quyết định số 55/QĐ-SGTVT: Về việc tặng Giấy khen cho 04 tập thể và 10 cá nhân đơn vị Tanh tra Sở Giao thông vận tải.


   Quyết định 55/QĐ-SGTVT: tải về


Ngọc Thuần

 

Quyết định 54/QĐ-SGTVT: Về việc tặng Giấy khen cho các tập thể và cá nhân Ban QLDA Đầu tư xây dựng công trình giao thông công chính

PDF.  Array In Array  Email
Thứ tư, 20 Tháng giêng 2016 11:27

   Ngày 18/01/2016, Giám đốc Sở Giao thông vận tải thành phố Đà Nẵng đã ký quyết định số 54/QĐ-SGTVT: Về việc tặng Giấy khen cho 01 tập thể và 12 cá nhân Ban QLDA Đầu tư xây dựng công trình giao thông công chính.


   Quyết định 54/QĐ-SGTVT: tải về


Ngọc Thuần

 

Quyết định 53/QĐ-SGTVT: Về việc tặng Giấy khen cho các tập thể và cá nhân Ban QLDA Các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên

PDF.  Array In Array  Email
Thứ tư, 20 Tháng giêng 2016 11:24

   Ngày 18/01/2016, Giám đốc Sở Giao thông vận tải thành phố Đà Nẵng đã ký quyết định số 53/QĐ-SGTVT: Về việc tặng Giấy khen cho 02 tập thể và 14 cá nhân Ban QLDA Các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên.


   Quyết định 53/QĐ-SGTVT: tải về


Ngọc Thuần

 

Quyết định 52/QĐ-SGTVT: Về việc tặng Giấy khen cho các tập thể và cá nhân Ban QLDA Giao thông nông thôn

PDF.  Array In Array  Email
Thứ ba, 19 Tháng giêng 2016 15:10

   Ngày 18/01/2016, Giám đốc Sở Giao thông vận tải thành phố Đà Nẵng đã ký quyết định số 52/QĐ-SGTVT: Về việc tặng Giấy khen cho 02 tập thể và 10 cá nhân Ban QLDA Giao thông nông thôn.


   Quyết định 52/QĐ-SGTVT: tải về


Ngọc Thuần

 

LogoDoiThoai.6.9.2019

huong dan di chuyen tra cuu thong tin xe buyt da nang

Baner DatLichHenTrucTuyen

Banner HienKeXayDungThanhPhoThongMinh

Banner TraCuuDuLieuTuMayXepHangTuDong

homthu

button khaosat  

Video clip

tiep cong dan

baochi

tracuu

Banner 1Cua

  bannerTuyenTruyenDKTaiKhoanCongDan