Thông tin ngành

Quyết định 59/QĐ-SGTVT: Về việc tặng thưởng Danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến” năm 2015 cho các đơn vị thuộc Sở Giao thông vận tải Đà Nẵng

PDF.  Array In Array  Email
Thứ tư, 20 Tháng giêng 2016 12:00

   Ngày 18/01/2016, Giám đốc Sở Giao thông vận tải thành phố Đà Nẵng đã ký quyết định số 59/QĐ-SGTVT: Về việc tặng thưởng Danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến” năm 2015 cho 08 đơn vị thuộc Sở Giao thông vận tải Đà Nẵng.


Quyết định 59/QĐ-SGTVT: tải về


Ngọc Thuần

 

Quyết định 58/QĐ-SGTVT: Về việc tặng thưởng Danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở” năm 2015 cho các tập thể và cá nhân các phòng, ban, đơn vị thuộc Sở Giao thông vận tải Đà Nẵng

PDF.  Array In Array  Email
Thứ tư, 20 Tháng giêng 2016 11:52

   Ngày 18/01/2016, Giám đốc Sở Giao thông vận tải thành phố Đà Nẵng đã ký quyết định số 58/QĐ-SGTVT: Về việc tặng thưởng Danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở” năm 2015 cho 20 cá nhân đang công tác tại các phòng, ban, đơn vị thuộc Sở Giao thông vận tải Đà Nẵng.


   Quyết định 58/QĐ-SGTVT: tải về


Ngọc Thuần

 

Quyết định 57/QĐ-SGTVT: Về việc tặng Giấy khen cho các tập thể và cá nhân Công ty Quản lý Cầu đường Đà Nẵng

PDF.  Array In Array  Email
Thứ tư, 20 Tháng giêng 2016 11:44

   Ngày 18/01/2016, Giám đốc Sở Giao thông vận tải thành phố Đà Nẵng đã ký quyết định số 57/QĐ-SGTVT: Về việc tặng Giấy khen cho 05 tập thể và 35 cá nhân Công ty Quản lý Cầu đường Đà Nẵng.


   Quyết định 57/QĐ-SGTVT: tải về


Ngọc Thuần

 

Quyết định 56/QĐ-SGTVT: Về việc tặng Giấy khen cho các tập thể và cá nhân Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Đà Nẵng

PDF.  Array In Array  Email
Thứ tư, 20 Tháng giêng 2016 11:39

   Ngày 18/01/2016, Giám đốc Sở Giao thông vận tải thành phố Đà Nẵng đã ký quyết định số 56/QĐ-SGTVT: Về việc tặng Giấy khen cho 01 tập thể và 09 cá nhân Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Đà Nẵng.


   Quyết định 56/QĐ-SGTVT: tải về


Ngọc Thuần

 

LogoDoiThoai.6.9.2019

huong dan di chuyen tra cuu thong tin xe buyt da nang

Baner DatLichHenTrucTuyen

Banner HienKeXayDungThanhPhoThongMinh

Banner TraCuuDuLieuTuMayXepHangTuDong

homthu

button khaosat  

Video clip

tiep cong dan

baochi

tracuu

Banner 1Cua

  bannerTuyenTruyenDKTaiKhoanCongDan