Thông tin ngành

Ngân hàng thế giới (WB) và Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) ủng hộ dự án di dời ga đường sắt Đà Nẵng.

PDF.  Array In Array  Email
Thứ ba, 14 Tháng hai 2017 11:31
   Sáng 11-2 Chủ tịch UBND TP Huỳnh Đức Thơ và Phó chủ tịch UBND TP Nguyễn Ngọc Tuấn cùng các Sở ban ngành đã có buổi tiếp và làm việc với đoàn công tác của Ngân hàng Thế giới (WB) và Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) liên quan đến dự án Di dời ga đường sắt và Tái phát triển đô thị thành phố Đà Nẵng. Tại buổi làm việc, đại diện WB và ADB đã trình bày các nội dung quan tâm nghiên cứu về dự án; bày tỏ sự ủng hộ và đánh giá cao hiệu quả dự án mang lại, cũng như thống nhất về kế...
Chi tiết
 

Kế hoạch thực hiện Đề án “Tăng cường công tác Dân vận của cơ quan nhà nước trên địa bàn thành phố Đà Nẵng” của Sở Giao thông vận tải TP. Đà Nẵng

PDF.  Array In Array  Email
Thứ bảy, 08 Tháng mười 2016 10:46
   Thực hiện Quyết định số 2108-QĐ/TU, ngày 05/9/2016 của Thành ủy thành phố Đà Nẵng về việc ban hành Đề án “Tăng cường công tác Dân vận của cơ quan nhà nước trên địa bàn thành phố Đà Nẵng” và Công văn số 175-CV/BDVTU ngày 15/9/2016 của Ban Dân vận Thành ủy Đà Nẵng “về việc triển khai thực hiện Đề án nêu trên. Sở Giao thông vận tải xây dựng kế hoạch thực hiện Đề án “Tăng cường công tác Dân vận của cơ quan nhà nước trên địa bàn thành phố Đà Nẵng” của ngành Giao thông vận tải thành phố...
Chi tiết
 

Kiện toàn Hội đồng Thi đua, khen thưởng Sở Giao thông vận tải thành phố Đà Nẵng

PDF.  Array In Array  Email
Thứ năm, 18 Tháng tám 2016 08:04
   Căn cứ Quyết định số 08/QĐ-UB ngày 03 tháng 01 năm 1997 của Uỷ ban nhân dân thành phố Đà Nẵng về việc thành lập, quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Giao thông Công chính, Quyết định số 3970/QĐ-UBND, ngày 21/5/2008 về việc đổi tên Sở Giao thông Công chính thành Sở Giao thông vận tải thành phố Đà Nẵng và Quyết định số 2091/QĐ-UBND ngày 06 tháng 4 năm 2016 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông vận tải thành phố Đà Nẵng.


   Căn cứ Luật thi đua, Khen thưởng...
Chi tiết
 

Triển khai Thông báo kết luận số 99/TB-TU của Thường trực Thành ủy Đà Nẵng về Chỉ đạo thực hiện QCDC

PDF.  Array In Array  Email
Thứ năm, 04 Tháng tám 2016 13:40
   Thực hiện Thông báo kết luận số 99-TB/TU ngày 14 tháng 7 năm 2016 của Thường trực Thành ủy về việc Chỉ đạo triển khai thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2016 của Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ sở thành phố Đà Nẵng. Trên cơ sở ý kiến Chỉ đạo của Ban chỉ đạo thành phố; Ban Chỉ đạo thực hiện QCDC ở cơ sở Sở Giao thông vận tải yêu cầu lãnh đạo các phòng, ban chuyên môn, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Chỉ đạo triển khai thực hiện tích cực một số nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến cuối năm 2016 như sau:


   1. Tiếp...
Chi tiết
 

LogoDoiThoai.6.9.2019

huong dan di chuyen tra cuu thong tin xe buyt da nang

Baner DatLichHenTrucTuyen

Banner HienKeXayDungThanhPhoThongMinh

Banner TraCuuDuLieuTuMayXepHangTuDong

homthu

button khaosat  

Video clip

tiep cong dan

baochi

tracuu

Banner 1Cua

  bannerTuyenTruyenDKTaiKhoanCongDan