Tin Tức Sự Kiện

Triển khai kế hoạch hoạt động xe buýt phục vụ phân luồng giao thông dịp Lễ hội Pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng 2019

Thứ năm, 30 Tháng năm 2019 08:56 Array In Array

   Căn cứ Công văn số 2613/UBND-SGTVT ngày 24/4/2019 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc phân luồng giao thông và lắp đặt trụ, treo quốc kỳ các quốc gia phục vụ Lễ hội Pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng (DIFF) 2019;


   Thực hiện chủ trương của UBND thành phố tại Công văn số 3510/UBND-SGTVT ngày 29/5/2019 về việc liên quan đến phương án hoạt động xe buýt phục vụ phân luồng giao thông dịp Lễ hội Pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng 2019;


   Xét Tờ trình số 05/TT/CCT/2019 ngày 20/5/2019 của Công ty TNHH Coco City Tour về việc điều chỉnh tần suất tuyến buýt N2;


   Sở Giao thông vận tải thành phố Đà Nẵng triển khai kế hoạch hoạt động xe buýt phục vụ Lễ hội Pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng năm 2019, như sau:


Xem chi tiết tại đây


P. QLVT


CÁC BÀI VIẾT KHÁC: