Thông báo đăng ký tuyến khai thác

Thông báo về việc đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh bằng xe ô tô Hà Tĩnh (BX Hà Tĩnh) - Đà Nẵng

Thứ ba, 07 Tháng năm 2019 08:34 PDF.  Array In Array  Email

   Ngày 27/4/2019, Sở Giao thông vận tải thành phố Đà Nẵng nhận được Côngvăn số 877/TB-SGTVT ngày 09/4/2019 của Sở GTVT tỉnh Hà Tĩnh về Thông báo đơn vị đăng ký khai thác tuyến cố định liên tỉnh bằng xe ô tô của Công ty TNHH Mỹ Sơn. Theo quy định về “Đăng ký khai thác tuyến” tại Thông tư 60/2015/TT-BGTVT ngày 02/11/2015 của Bộ Giao thông vận tải. Sở Giao thông vận tải Thành phố Đà Nẵng thông báo công khai trên Trang Thông tin điện tử của Sở các thông tin về hồ sơ đăng ký trên như sau:


   Tên tuyến : Hà Tĩnh đi Đà Nẵng và ngược lại;


   Bến đi : Bến xe Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh;


   Bến đến : Bến xe trung tâm Đà Nẵng, thành phố Đà Nẵng;


   Cự ly vận chuyển: 435 km; Mã số tuyến: 3843.1111A;


   Hành trình: Bến xe Hà Tĩnh – QL1A đường tránh TP. Hà Tĩnh – QL1A - hầm Hải Vân – Tạ Quảng Bửu – Tôn Đức Thắng - Bến xe trung tâm Đà Nẵng và ngược lại;


   Số chuyến khai thác: 30 chuyến/tháng/một bến;


   Giờ xuất bến:


   - Tại bến xe Hà Tĩnh: lúc 06 giờ 50 phút, các ngày dương lịch hàng tháng;


   - Tại bến xe TT Đà Nẵng: lúc 21 giờ 30 phút, các ngày dương lịch hàng tháng;


   Thời gian thực hiện một hành trình dự kiến chạy xe: 08 giờ 30 phút.


   Thời gian đăng ký: 04/5/2019


   Hồ sơ đăng ký khai thác tuyến của Công ty TNHH Mỹ Sơn sẽ được Sở GTVT thực hiện theo các quy định của Bộ Giao thông vận tải.


P. QLVT


CÁC BÀI VIẾT KHÁC:

LogoDoiThoai.6.9.2019

huong dan di chuyen tra cuu thong tin xe buyt da nang

Baner DatLichHenTrucTuyen

Banner HienKeXayDungThanhPhoThongMinh

Banner TraCuuDuLieuTuMayXepHangTuDong

homthu

button khaosat  

Video clip

tiep cong dan

baochi

tracuu

Banner 1Cua

  bannerTuyenTruyenDKTaiKhoanCongDan