Thông báo đăng ký tuyến khai thác

(ĐIỀU CHỈNH) Thông báo về việc đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh bằng xe ô tô Đà Nẵng - Hải Dương (BX Phía Đông thị xã Chí Linh)

Thứ ba, 07 Tháng năm 2019 08:22 PDF.  Array In Array  Email

   Ngày 03/5/2019, Sở Giao thông vận tải thành phố Đà Nẵng nhận Hồ sơ số số 10/HV ngày 01/03/2018 của Công văn số 41/HV-2019 ngày 24/4/2019 của Công ty TNHH Vận tải & DVDL Hải Vân về việc điều chỉnh phương án tuyến vận tải khách cố định liên tỉnh. Theo quy định về “Đăng ký khai thác tuyến” tại Thông tư 60/2015/TT-BGTVT ngày 02/11/2015 của Bộ Giao thông vận tải. Sở Giao thông vận tải Thành phố Đà Nẵng công bố công khai trên trang Thông tin điện tử của Sở các thông tin về hồ sơ đăng ký trên như sau:


   Tên tuyến : Đà Nẵng đi Hải Dương và ngược lại;


   Bến đi : Bến xe trung tâm Đà Nẵng, thành phố Đà Nẵng;


   Bến đến : Bến xe Phía Đông thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương;


   Cự ly vận chuyển: 900 km; Mã số tuyến: 43341114.A;


   Hành trình: Bến xe TT Đà Nẵng – Tôn Đức Thắng – Nguyễn Văn Cừ - Tạ Quảng Bửu - hầm đèo Hải Vân - QL1A – QL5-QL37 - Bến xe Phía Đông thị xã Chí Linh và ngược lại


   Phương án hiện tại đang khai thác: Số chuyến: 22 chuyến/tháng/01bến (trừ các ngày 01,05,09,11,13,17,21,23 dương lịch không hoạt động);


   - Giờ xuất bến tại bến xe TT Đà Nẵng: lúc 16 giờ 00 phút;


   - Giờ xuất bến tại bến xe phía Đông TX Chí Linh: lúc 15 giờ 00 phút;


   Phương án điều chỉnh: Số chuyến: 22 chuyến/tháng/01bến (trừ các ngày 01,05,09,11,13,17,21,23 dương lịch không hoạt động);


   - Giờ xuất bến tại bến xe TT Đà Nẵng: lúc 17 giờ 10 phút; (thay đổi)


   - Giờ xuất bến tại bến xe phía Đông TX Chí Linh: lúc 15 giờ 00 phút; (không đổi)


   Thời gian thực hiện một hành trình dự kiến chạy xe: 18 giờ 30 phút.


   Thời gian đăng ký: 03/05/2019


   Hồ sơ đăng ký khai thác tuyến của Công ty TNHH Vận tải & DVDL Hải Vân sẽ được Sở GTVT thực hiện theo các quy định của Bộ Giao thông vận tải.


P. QLVT


CÁC BÀI VIẾT KHÁC:

LogoDoiThoai.6.9.2019

huong dan di chuyen tra cuu thong tin xe buyt da nang

Baner DatLichHenTrucTuyen

Banner HienKeXayDungThanhPhoThongMinh

Banner TraCuuDuLieuTuMayXepHangTuDong

homthu

button khaosat  

Video clip

tiep cong dan

baochi

tracuu

Banner 1Cua

  bannerTuyenTruyenDKTaiKhoanCongDan