Thông báo đăng ký tuyến khai thác

(ĐIỀU CHỈNH) Thông báo về việc đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh bằng xe ô tô Quảng Bình (BX Hoàn Lão) - Đà Nẵng

Thứ ba, 07 Tháng năm 2019 08:17 PDF.  Array In Array  Email

   Ngày 23/4/2019, Sở Giao thông vận tải thành phố Đà Nẵng nhận Công văn của số 897/SGTVT- QLVT ngày 16/4/2019 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Bình về việc đơn vị đăng ký điều chỉnh phương án khai thác tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh bằng ô tô của Hợp tác xã ô tô vận tải Lý Hòa. Theo quy định về “Đăng ký khai thác tuyến” tại Thông tư 60/2015/TT-BGTVT ngày 02/11/2015 của Bộ Giao thông vận tải. Sở Giao thông vận tải Thành phố Đà Nẵng thông báo công khai trên Trang Thông tin điện tử của Sở các thông tin về hồ sơ đăng ký trên như sau:


   Tên tuyến : Quảng Bình đi Đà Nẵng và ngược lại;


   Bến đi : Bến xe Hoàn Lão, tỉnh Quảng Bình;


   Bến đến : Bến xe trung tâm Đà Nẵng, thành phố Đà Nẵng;


   Cự ly vận chuyển: 290 km; Mã số tuyến: 4373.1114.A;


   Hành trình: Bến xe Hoàn Lão – QL 1A - Hầm đèo Hải Vân - Đường Tạ Quang Bửu - Tôn Đức Thắng - Bến xe trung tâm Đà Nẵng và ngược lại;


   Phương án hiện trạng đang khai thác:


   - Số chuyến kế hoạch: 30 chuyến/tháng/một bến;


   - Giờ xuất bến tại bến đi: 21 giờ 30 phút hằng ngày;


   - Giờ xuất bến tại bến đến: 13 giờ 55 phút hằng ngày;


   Phương án đăng ký điều chỉnh:


   - Số chuyến kế hoạch: 30 chuyến/tháng/một bến;


   - Giờ xuất bến tại bến đi: 21 giờ 30 phút hằng ngày (không tha đổi);


   - Giờ xuất bến tại bến đến: 13 giờ 15 phút hằng ngày;


   Thời gian thực hiện một hành trình dự kiến chạy xe: 06 giờ 30 phút.


   Thời gian đăng ký: 03/05/2019


   Hồ sơ đăng ký khai thác tuyến của Hợp tác xã ô tô vận tải Lý Hòa sẽ được Sở GTVT thực hiện theo các quy định của Bộ Giao thông vận tải.


P. QLVT


CÁC BÀI VIẾT KHÁC:

LogoDoiThoai.6.9.2019

huong dan di chuyen tra cuu thong tin xe buyt da nang

Baner DatLichHenTrucTuyen

Banner HienKeXayDungThanhPhoThongMinh

Banner TraCuuDuLieuTuMayXepHangTuDong

homthu

button khaosat  

Video clip

tiep cong dan

baochi

tracuu

Banner 1Cua

  bannerTuyenTruyenDKTaiKhoanCongDan