Thông báo đăng ký tuyến khai thác

(ĐIỀU CHỈNH) Thông báo về việc đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh bằng xe ô tô Khánh Hòa (BX Bắc Nha Trang) - Đà Nẵng

Thứ bảy, 22 Tháng mười hai 2018 11:33 PDF.  Array In Array  Email

   Ngày 07/11/2018, Sở Giao thông vận tải Đà Nẵng nhận Công văn của số 3141/SGTVT- QLVTPTNL ngày 21/11/2018 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Khánh Hòa về việc đơn vị đăng ký điều chỉnh giờ xuất bến của Công ty TNHH DL&TM Liên Hưng. Theo quy định về “Đăng ký khai thác tuyến” tại Thông tư 60/2015/TT-BGTVT ngày 02/11/2015 của Bộ Giao thông vận tải. Sở Giao thông vận tải Thành phố Đà Nẵng thông báo công khai trên Trang Thông tin điện tử của Sở các thông tin về hồ sơ đăng ký trên như sau:


   Tên tuyến: Khánh Hòa đi Đà Nẵng và ngược lại;


   Bến đi: Bến xe phía Bắc Nha Trang; Bến đến: Bến xe trung tâm Đà Nẵng;


   Cự ly vận chuyển: 495 km; Mã số tuyến: 4379.1211.A;


   Hành trình: Bến xe phía Bắc Nha Trang –– QL1A - đường Trường Chinh – Cầu khác mức Ngã ba Huế - Bến xe TT Đà Nẵng và ngược lại;


   Phương án hiện trạng đang khai thác:


   - Số chuyến kế hoạch: 30 chuyến/tháng/một bến;


   - Giờ xuất bến tại bến xe phía bắc Nha Trang: lúc 19 giờ 15 phút;


   - Giờ xuất bến tại bến xe trung tâm Đà Nẵng: lúc 16 giờ 40 phút;


   Phương án đăng ký điều chỉnh:


   - Số chuyến kế hoạch: 30 chuyến/tháng/một bến;


   - Giờ xuất bến tại bến xe phía bắc Nha Trang: lúc 19 giờ 15 phút;


   - Giờ xuất bến tại bến xe trung tâm Đà Nẵng: lúc 18 giờ 40 phút;


   Ngày đăng ký: 17/12/2018


   Hồ sơ đăng ký khai thác tuyến của Công ty TNHH DL&TM Liên Hưng sẽ được Sở GTVT thực hiện theo các quy định của Bộ Giao thông vận tải.


P. QLVTPTNL


CÁC BÀI VIẾT KHÁC:

LogoDoiThoai.16.5.2019

Baner DatLichHenTrucTuyen

Banner HienKeXayDungThanhPhoThongMinh

Banner TraCuuDuLieuTuMayXepHangTuDong

homthu

button khaosat  

Video clip

tiep cong dan

baochi

tracuu

Banner 1Cua

  bannerTuyenTruyenDKTaiKhoanCongDan