Thông báo đăng ký tuyến khai thác

Thông báo về việc đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh bằng xe ô tô Đà Nẵng - Quảng Nam (BX Bắc Trà My)

Thứ ba, 11 Tháng mười hai 2018 13:40 Array In Array

   Ngày 03/12/2018, Sở Giao thông vận tải thành phố Đà Nẵng nhận Công văn của số 3297/SGTVT-QLVTPTNL ngày 28/11/2018 của Sở GTVT tỉnh Quảng Nam về Thông báo đơn vị đăng ký khai thác tuyến cố định liên tỉnh bằng xe ô tô của Công ty TNHH MTV vận tải Phương Vy. Theo quy định về “Đăng ký khai thác tuyến” tại Thông tư 60/2015/TT-BGTVT ngày 02/11/2015 của Bộ Giao thông vận tải. Sở Giao thông vận tải Thành phố Đà Nẵng thông báo công khai trên Trang Thông tin điện tử của Sở các thông tin về hồ sơ đăng ký trên như sau:


   Tên tuyến : Đà Nẵng đi Quảng Nam và ngược lại;


   Bến đi : Bến xe trung tâm Đà Nẵng, thành phố Đà Nẵng;


   Bến đến : Bến xe Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam;


   Cự ly vận chuyển: 120 km; Mã số tuyến: 4392.1124.A;


   Hành trình: Bến xe Bắc Trà My – QL40B – Đường Nguyễn Hoàng - QL1A - Đường Trường Chinh - Cầu khác mức Ngã ba Huế - Bến xe Trung tâm Đà Nẵng và ngược lại;


   Số chuyến khai thác: 15 chuyến/tháng/một bến


   Giờ xuất bến:


   - Tại bến xe Bắc Trà My: vào lúc 08 giờ 45 phút các ngày 01,03,05,07,09, 11,13,15,17,19,21,23,25,27,29 dương lịch trong tháng;


   - Tại bến xe TT Đà Nẵng: lúc 09 giờ 05 phút các ngày 02,04,06,08,10, 12,14,16,18,20,22,24,26,28,30 dương lịch trong tháng;


   Thời gian thực hiện một hành trình dự kiến chạy xe: 02 giờ 30 phút.


   Ngày đăng ký: 05/12/2018


   Hồ sơ đăng ký khai thác tuyến của Công ty TNHH MTV vận tải Phương Vy sẽ được Sở GTVT thực hiện theo các quy định của Bộ Giao thông vận tải.


P. QLVTPTNL


CÁC BÀI VIẾT KHÁC: