Thông báo đăng ký tuyến khai thác

Thông báo về việc đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh bằng xe ô tô Bình Định (BX TT Quy Nhơn) - Đà Nẵng

Thứ sáu, 01 Tháng sáu 2018 08:54 PDF.  Array In Array  Email

   Ngày 28/5/2018, Sở Giao thông vận tải thành phố Đà Nẵng nhận Thông báo của số 66/TB-SGTVT ngày 18/5/2018 của Sở GTVT tỉnh Bình Định về việc đơn vị đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh bằng ô tô của Hợp tác xã vận tải ô tô 30/3 TX An Nhơn. Theo quy định về “Đăng ký khai thác tuyến” tại Thông tư 60/2015/TT-BGTVT ngày 02/11/2015 của Bộ Giao thông vận tải. Sở Giao thông vận tải Thành phố Đà Nẵng thông báo công khai trên Trang Thông tin điện tử của Sở các thông tin về hồ sơ đăng ký trên như sau:


   Tên tuyến : Bình Định đi Đà Nẵng và ngược lại;


   Bến đi : Bến xe khách TT Quy Nhơn;


   Bến đến : Bến xe phía Nam Đà Nẵng;


   Cự ly vận chuyển: 290 km; Mã số tuyến: 4377.1211.A;


   Hành trình: Bến xe khách TT Quy Nhơn – QL1D- QL1- Bến xe phía Nam Đà Nẵng và ngược lại;


   Số chuyến khai thác: 20 chuyến/tháng/một bến


   Giờ xuất bến:


   - Tại bến xe khách TT Quy Nhơn: lúc 13 giờ 45 phút vào các ngày 02,03,04,06,07,08,09,10,12,16,18,20,21,22,24,25,26,27,28,30 âm lịch trong tháng;


   - Tại bến xe PN Đà Nẵng: lúc 06 giờ 40 phút vào các ngày 02,03,04,06,07,08,09,10,12,16,18,20,21,22,24,25,26,27,28,30 âm lịch trong tháng;


   Thời gian thực hiện một hành trình dự kiến chạy xe: 05 giờ 15 phút.


   Hồ sơ đăng ký khai thác tuyến của Hợp tác xã vận tải ô tô 30/3 TX An Nhơn sẽ được Sở GTVT thực hiện theo các quy định của Bộ Giao thông vận tải.


P. QLVTPTNL


CÁC BÀI VIẾT KHÁC:

LogoDoiThoai.6.9.2019

huong dan di chuyen tra cuu thong tin xe buyt da nang

Baner DatLichHenTrucTuyen

Banner HienKeXayDungThanhPhoThongMinh

Banner TraCuuDuLieuTuMayXepHangTuDong

homthu

button khaosat  

Video clip

tiep cong dan

baochi

tracuu

Banner 1Cua

  bannerTuyenTruyenDKTaiKhoanCongDan