Thông báo đăng ký tuyến khai thác

Thông báo về việc đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh bằng xe ô tô Gia Lai (BX Chư Sê) - Đà Nẵng

Thứ sáu, 01 Tháng sáu 2018 08:50 PDF.  Array In Array  Email

   Ngày 26/5/2018, Sở Giao thông vận tải thành phố Đà Nẵng nhận Công văn của số 886/TB-GTVT ngày 16/5/2018 của Sở GTVT tỉnh Gia Lai về Thông báo đơn vị đăng ký khai thác tuyến cố định liên tỉnh của Công ty TNHH MTV Lưu Thu. Theo quy định về “Đăng ký khai thác tuyến” tại Thông tư 60/2015/TT-BGTVT ngày 02/11/2015 của Bộ Giao thông vận tải. Sở Giao thông vận tải Thành phố Đà Nẵng thông báo công khai trên Trang Thông tin điện tử của Sở các thông tin về hồ sơ đăng ký trên như sau:


   Tên tuyến : Gia Lai đi Đà Nẵng và ngược lại;


   Bến đi : Bến xe Chư Sê, tỉnh Gia Lai;


   Bến đến : Bến xe trung tâm Đà Nẵng, thành phố Đà Nẵng;


   Cự ly vận chuyển: 500 km; Mã số tuyến: 81432011 A;


   Hành trình: Bến xe Chư Sê – đường Hồ Chí Minh (QL14) - QL19 – QL1 – đường Trường Chinh – Cầu khác mức Ngã ba Huế - Tôn Đức Thắng – Bến xe trung tâm Đà Nẵng và ngược lại;


   Số chuyến khai thác: 24 chuyến/tháng/một bến


   Giờ xuất bến:


   - Tại bến xe Chư Sê: lúc 18 giờ 40 phút vào các ngày 01 đến 24 hàng tháng;


   - Tại bến xe TT Đà Nẵng: lúc 19 giờ 20 phút vào các ngày 01 đến 24 hàng tháng;


   Thời gian thực hiện một hành trình dự kiến chạy xe: 10 giờ 00 phút.


   Hồ sơ đăng ký khai thác tuyến của Công ty TNHH MTV Lưu Thu sẽ được Sở GTVT thực hiện theo các quy định của Bộ Giao thông vận tải.


P. QLVTPTNL


CÁC BÀI VIẾT KHÁC:

LogoDoiThoai.6.9.2019

huong dan di chuyen tra cuu thong tin xe buyt da nang

Baner DatLichHenTrucTuyen

Banner HienKeXayDungThanhPhoThongMinh

Banner TraCuuDuLieuTuMayXepHangTuDong

homthu

button khaosat  

Video clip

tiep cong dan

baochi

tracuu

Banner 1Cua

  bannerTuyenTruyenDKTaiKhoanCongDan