Thông báo đăng ký tuyến khai thác

(ĐIỀU CHỈNH)Thông báo về việc đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh bằng xe ô tô Đà Nẵng - Quảng Nam (BX Nam Trà My)

Thứ năm, 29 Tháng ba 2018 08:31 Array In Array

   Ngày 27/03/2018, Sở Giao thông vận tải thành phố Đà Nẵng nhận Công văn của số 36/HTX ngày 19/03/2018 của HTX DVHT Vận tải đường bộ quận Liên Chiểu về Thông báo đơn vị điều chỉnh phương án tuyến cố định liên tỉnh. Theo quy định về “Đăng ký khai thác tuyến” tại Thông tư 60 /2015/TT-BGTVT ngày 02/11/2015 của Bộ Giao thông vận tải. Sở Giao thông vận tải Thành phố Đà Nẵng công bố công khai trên trang Thông tin điện tử của Sở các thông tin về hồ sơ đăng ký trên như sau:


   Tên tuyến: Đà Nẵng đi Quảng Nam và ngược lại;


   Bến đi: Bến xe TT Đà Nẵng; Bến đến: Bến xe Nam Trà My;


   Cự ly vận chuyển: 175 km; Mã số tuyến: 4392.1123.A;


   Hành trình: BX TT Đà Nẵng – Tôn Đức Thắng – Cầu khác mức ngã 3 Huế - Trường Chinh – QL1 A- ĐT 616 - Bến xe Nam Trà My và ngược lại;


   Phương án hiện tại đang khai thác: Số chuyến: 15 chuyến/tháng/01bến


   - Tại bến xe TT Đà Nẵng: lúc 05 giờ 00 phút vào các ngày chẵn âm lịch;


   - Tại bến xe Nam Trà My: lúc 09 giờ 00 phút vào các ngày lẻ âm lịch;


   Phương án điều chỉnh: Số chuyến điều chỉnh là: 24 chuyến/tháng/01bến


   - Tại bến xe TT Đà Nẵng: lúc 05 giờ 00 phút hằng ngày (trừ các ngày 02,07,12,17,22 và 27 không chạy);


   - Tại bến xe Nam Trà My: lúc 12 giờ 00 phút hằng ngày (trừ các ngày 02,07,12,17,22 và 27 không chạy);


   Thời gian thực hiện một hành trình dự kiến chạy xe: 03 giờ 50 phút.


   Hồ sơ đăng ký khai thác tuyến của HTX DVHT Vận tải đường bộ quận Liên Chiểu sẽ được Sở GTVT thực hiện theo các quy định của Bộ Giao thông vận tải.


P. QLVTPTNL


CÁC BÀI VIẾT KHÁC: