Thông báo đăng ký tuyến khai thác

Thông báo về việc đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh bằng xe ô tô Đà Nẵng - Quảng Bình(BX Đồng Lê)

Thứ hai, 22 Tháng giêng 2018 09:49 PDF.  Array In Array  Email

   Ngày 15/01/2018, Sở Giao thông vận tải thành phố Đà Nẵng nhận Hồ sơ số 139/HV-2018 ngày 14/01/2018 của Công ty TNHH Vận tải và DVDL Hải Vân về Giấy đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cố định bằng ô tô. Theo quy định về “Đăng ký khai thác tuyến” tại Thông tư 60/2015/TT-BGTVT ngày 02/11/2015 của Bộ Giao thông vận tải. Sở Giao thông vận tải Thành phố Đà Nẵng công bố công khai trên Trang Thông tin điện tử của Sở các thông tin về hồ sơ đăng ký trên như sau:


   Tên tuyến : Đà Nẵng đi Quảng Bình và ngược lại;


   Bến đi : Bến xe trung tâm Đà Nẵng, thành phố Đà Nẵng;


   Bến đến : Bến xe Đồng Lê, tỉnh Quảng Bình;


   Cự ly vận chuyển: 730 km; Mã số tuyến: 43731611.A;


   Hành trình: Bến xe TT Đà Nẵng – Tôn Đức Thắng – Nguyễn Văn Cừ - Tạ Quảng Bửu - hầm đèo Hải Vân - QL1A – QL12- Bến xe Đồng Lê và ngược lại;


   Số chuyến khai thác: 26 chuyến/tháng/một bến;


   Giờ xuất bến:


   - Tại bến xe TT Đà Nẵng: 19 giờ 40 phút (trừ các ngày 06,11,17,27 dương lịch không hoạt động);


   - Tại bến xe Đồng Lê: 05 giờ 00 phút (trừ các ngày 06,11,17,27 dương lịch không hoạt động);


   Thời gian thực hiện một hành trình chạy xe: 07 giờ 00 phút.


   Hồ sơ đăng ký khai thác tuyến của Công ty TNHH Vận tải và DVDL Hải Vân sẽ được Sở GTVT thực hiện theo các quy định của Bộ Giao thông vận tải./.


P. QLVTPTNL


CÁC BÀI VIẾT KHÁC:

LogoDoiThoai.6.9.2019

huong dan di chuyen tra cuu thong tin xe buyt da nang

Baner DatLichHenTrucTuyen

Banner HienKeXayDungThanhPhoThongMinh

Banner TraCuuDuLieuTuMayXepHangTuDong

homthu

button khaosat  

Video clip

tiep cong dan

baochi

tracuu

Banner 1Cua

  bannerTuyenTruyenDKTaiKhoanCongDan