Thông báo đăng ký tuyến khai thác

Thông báo về việc đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh bằng xe ô tô Đà Nẵng - Quảng Bình(BX Đồng Lê)

Thứ sáu, 06 Tháng mười 2017 09:20 PDF.  Array In Array  Email

   Ngày 29/9/2017, Sở Giao thông vận tải thành phố Đà Nẵng nhận được Côngvăn số 2104/TB-SGTVT ngày 26/9/2017 của Sở GTVT tỉnh Quảng Bình về Thông báo đơn vị đăng ký khai thác tuyến cố định liên tỉnh bằng xe ô tô của Công ty TNHH TM & Vận tải Hoàng Chung. Theo quy định về “Đăng ký khai thác tuyến” tại Thông tư 60/2015/TT-BGTVT ngày 02/11/2015 của Bộ Giao thông vận tải. Sở Giao thông vận tải Thành phố Đà Nẵng thông báo công khai trên Trang Thông tin điện tử của Sở các thông tin về hồ sơ đăng ký trên như sau:


   Tên tuyến : Đà Nẵng đi Quảng Bình và ngược lại;


   Bến đi : Bến xe trung tâm Đà Nẵng, thành phố Đà Nẵng;


   Bến đến : Bến xe Đồng Lê, tỉnh Quảng Bình;


   Cự ly vận chuyển: 370 km; Mã số tuyến: 73 43 16 11;


   Hành trình: Bến xe Đồng Lê – QL12 – QL1 – hầm Hải Vân – Tạ Quảng Bửu – Tôn Đức Thắng - Bến xe trung tâm Đà Nẵng và ngược lại;


   Số chuyến khai thác: 26 chuyến/tháng/một bến (trừ các ngày 05,14,23 và 27 âm lịch trong tháng);


   Giờ xuất bến:


   - Tại bến xe Đồng Lê: lúc 09 giờ 15 phút hằng ngày;


   - Tại bến xe TT Đà Nẵng: lúc 21 giờ 30 phút hằng ngày;


   Thời gian thực hiện một hành trình dự kiến chạy xe: 06 giờ 30 phút.


   Hồ sơ đăng ký khai thác tuyến của Công ty TNHH TM & Vận tải Hoàng Chung sẽ được Sở GTVT thực hiện theo các quy định của Bộ Giao thông vận tải./.


P. QLVTPTNL


CÁC BÀI VIẾT KHÁC:

LogoDoiThoai.6.9.2019

huong dan di chuyen tra cuu thong tin xe buyt da nang

Baner DatLichHenTrucTuyen

Banner HienKeXayDungThanhPhoThongMinh

Banner TraCuuDuLieuTuMayXepHangTuDong

homthu

button khaosat  

Video clip

tiep cong dan

baochi

tracuu

Banner 1Cua

  bannerTuyenTruyenDKTaiKhoanCongDan